อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

อัพเดทขัอมูลล่าสุด : 2020-05-25 11:38:00
อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แสดงแผนที่ ประเทศไทย


ติดเชื้อ : 3,042 คน

เพิ่ม : 2 คน


หายเเล้ว : 2,928 คน

เพิ่ม : 7 คน


รักษา : 57 คน


เสียชีวิต : 57 คน

เพิ่ม : 1 คน
2020-05-25 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 1
2020-05-24 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-05-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-21 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-05-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 0
2020-05-19 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-15 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-05-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-13 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 46 | เสียชีวิต 0
2020-05-12 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-10 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-09 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-05-08 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-05-07 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-05-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 1
2020-05-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-04 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-01 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 32 | เสียชีวิต 0
2020-04-30 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-04-29 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-04-28 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 43 | เสียชีวิต 2
2020-04-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 1
2020-04-26 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 47 | เสียชีวิต 0
2020-04-25 - ติดเชื้อ : 53 | รักษาหาย : 57 | เสียชีวิต 1
2020-04-24 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 60 | เสียชีวิต 0
2020-04-23 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 78 | เสียชีวิต 1
2020-04-22 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 244 | เสียชีวิต 1
2020-04-21 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2020-04-20 - ติดเชื้อ : 27 | รักษาหาย : 71 | เสียชีวิต 0
2020-04-19 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 141 | เสียชีวิต 0
2020-04-18 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 98 | เสียชีวิต 0
2020-04-17 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 1
2020-04-16 - ติดเชื้อ : 29 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 3
2020-04-15 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 92 | เสียชีวิต 2
2020-04-14 - ติดเชื้อ : 34 | รักษาหาย : 117 | เสียชีวิต 1
2020-04-13 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 70 | เสียชีวิต 2
2020-04-12 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 83 | เสียชีวิต 3
2020-04-11 - ติดเชื้อ : 45 | รักษาหาย : 122 | เสียชีวิต 2
2020-04-10 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 73 | เสียชีวิต 1
2020-04-09 - ติดเชื้อ : 54 | รักษาหาย : 52 | เสียชีวิต 2
2020-04-08 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 64 | เสียชีวิต 3
2020-04-07 - ติดเชื้อ : 38 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-06 - ติดเชื้อ : 51 | รักษาหาย : 119 | เสียชีวิต 3
2020-04-05 - ติดเชื้อ : 102 | รักษาหาย : 62 | เสียชีวิต 3
2020-04-04 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-03 - ติดเชื้อ : 103 | รักษาหาย : 76 | เสียชีวิต 4
2020-04-02 - ติดเชื้อ : 104 | รักษาหาย : 89 | เสียชีวิต 3
2020-04-01 - ติดเชื้อ : 120 | รักษาหาย : 74 | เสียชีวิต 2
2020-03-31 - ติดเชื้อ : 127 | รักษาหาย : 215 | เสียชีวิต 1
2020-03-30 - ติดเชื้อ : 136 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 2
2020-03-29 - ติดเชื้อ : 143 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 1
2020-03-28 - ติดเชื้อ : 109 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-03-27 - ติดเชื้อ : 91 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 1
2020-03-26 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 18 | เสียชีวิต 0
2020-03-25 - ติดเชื้อ : 107 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-03-24 - ติดเชื้อ : 106 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 3
2020-03-23 - ติดเชื้อ : 122 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-03-22 - ติดเชื้อ : 188 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-21 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-20 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-19 - ติดเชื้อ : 60 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-18 - ติดเชื้อ : 35 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-17 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-03-16 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-15 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-12 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-10 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-09 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-08 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-07 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-05 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-04 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-03 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-01 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 1

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

เส้นทางใหม่ ขายดี

โปรแกรมทัวร์ยอดฮิต ทัวร์แนะนำ ทัวร์ต่างประเทศสุดฮิต

Air Asia
 • thailand | 3 วัน 2 คืน | 127 เข้าชม
  Code : P&KTH16
 • ฿10,900
รถตู้ปรับอากาศ
 • thailand | 4วัน 2คืน | 28 เข้าชม
  Code : P&KTH36
 • ฿6,700
วันชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
รถตู้ปรับอากาศ
 • thailand | 4วัน 2คืน | 37 เข้าชม
  Code : P&KTH37
 • ฿7,200
วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันรัฐธรรมนูญ วันปิยมหาราช วันสิ้นปี
รถตู้ปรับอากาศ
 • yacht | 1 วัน | 38 เข้าชม
  Code : P&KBOTH50
 • ฿65,000
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช

ทัวร์ ท่องเที่ยวมุมใหม่ไปกับเรา สุดคุ้ม

การออกแบบท่องเที่ยวของเรานั้น โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลท่านได้เป็นอย่างดี

ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ

เส้นทาง ยอดนิยม

แนะนำเส้นยอดนิยม ของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศ เรามีตัวตนในวงการทัวร์และสามารถจะดูแลให้ทุกท่านมีความสุขในตลอดทั้งทริป

โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม | ทะเลสาปเดดซี 6 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 39,990 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

เบตง หาดใหญ่ คาเมร่อน มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 10,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน 5วัน 4คืน

เริ่มต้น 15,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ลี่เจียง 4วัน 3คืน 4วัน 3คืน

เริ่มต้น 12,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน

เริ่มต้น 34,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

แหลมฉบัง ฟูหมี ประเทศเวียดนาม แหลมฉบัง 5 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 17,999 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ทัวร์ อัพเดทใหม่

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย

เพียงลงทะเบียนกับเรา
รับส่วนลดทันที
มูลค่า 500 บาท
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พัก
 • อาหาร
 • ไกด์
 • รถรับ-ส่ง


** ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้กับรายการที่ร่วมรายการเท่านั้น

คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้ววันนี้ ?

ทัวร์ชั้นนำของทั่วทุกมุมโลกและสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ มาพร้อมกับแพคเกจทั่วโลก จองแพ็คเกจท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย

 • จองโปรแกรมทัวร์
 • แพคเกจทัวร์และการท่องเที่ยว
 • มีระบบจัดการจองทัวร์
 • รองรับการตอบคำถามลูกค้าทุกคน

ข่าว และ รายการต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, หนังสือรับรองบริษัท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Copyrights © 2017-2020 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved