อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

อัพเดทขัอมูลล่าสุด : 2020-12-03 11:23:00
อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แสดงแผนที่ ประเทศไทย


ติดเชื้อ : 4,039 คน

เพิ่ม : 13 คน


หายเเล้ว : 3,832 คน

เพิ่ม : 10 คน


รักษา : 147 คน


เสียชีวิต : 60 คน

คงที่ : 0 คน
2020-12-03 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-12-02 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-12-01 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-30 - ติดเชื้อ : 21 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-29 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-28 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-11-27 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-11-26 - ติดเชื้อ : 16 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-25 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-11-23 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-11-20 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-19 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-11-18 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-11-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-16 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-11-15 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-14 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-13 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-11-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-11 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 0
2020-11-10 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-11-09 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-11-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-07 - ติดเชื้อ : 12 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-11-06 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-11-05 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-11-04 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-11-03 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-02 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-01 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-31 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-10-30 - ติดเชื้อ : 12 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-29 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-10-28 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-10-27 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-10-26 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-10-25 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-10-24 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-10-23 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-22 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 19 | เสียชีวิต 0
2020-10-21 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-20 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-19 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-10-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-17 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-10-15 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-10-14 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-13 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-10-11 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-10 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-09 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 48 | เสียชีวิต 0
2020-10-07 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-10-06 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-05 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-04 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-03 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-10-01 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-09-30 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-09-29 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-09-28 - ติดเชื้อ : 22 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-27 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-09-26 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-25 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-09-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-09-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-22 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-20 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-19 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 1
2020-09-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-17 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-09-16 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-09-15 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-14 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-13 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-11 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-10 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 24 | เสียชีวิต 0
2020-09-09 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-08 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-07 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-06 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-05 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-04 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-03 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-02 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-01 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-08-31 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-30 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-08-29 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-08-28 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-27 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-26 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-08-25 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-08-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-23 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-21 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-20 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 19 | เสียชีวิต 0
2020-08-19 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-17 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-16 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-15 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 20 | เสียชีวิต 0
2020-08-14 - ติดเชื้อ : 17 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-13 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-08-11 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-08-10 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-08-09 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-08 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-08-07 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-06 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-05 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-08-04 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-02 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-08-01 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-07-31 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 0
2020-07-30 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-29 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-28 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-27 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-26 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-25 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-24 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-23 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-22 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-21 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-07-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-19 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-16 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-07-15 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-13 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-12 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-11 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-10 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-09 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-07-08 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-07 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-06 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-05 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-07-04 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-03 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-07-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-01 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-30 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-29 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-28 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-27 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-06-26 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-06-25 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-06-24 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-23 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-22 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-06-21 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-06-19 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-06-18 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-17 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-06-15 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-12 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-11 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-06-10 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-06-09 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-07 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-06 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-04 - ติดเชื้อ : 17 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-03 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-06-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 1
2020-06-01 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-31 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-30 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-05-29 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-28 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 0
2020-05-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-26 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-25 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 1
2020-05-24 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-05-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-21 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-05-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 0
2020-05-19 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-15 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-05-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-13 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 46 | เสียชีวิต 0
2020-05-12 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-10 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-09 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-05-08 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-05-07 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-05-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 1
2020-05-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-04 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-01 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 32 | เสียชีวิต 0
2020-04-30 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-04-29 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-04-28 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 43 | เสียชีวิต 2
2020-04-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 1
2020-04-26 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 47 | เสียชีวิต 0
2020-04-25 - ติดเชื้อ : 53 | รักษาหาย : 57 | เสียชีวิต 1
2020-04-24 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 60 | เสียชีวิต 0
2020-04-23 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 78 | เสียชีวิต 1
2020-04-22 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 244 | เสียชีวิต 1
2020-04-21 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2020-04-20 - ติดเชื้อ : 27 | รักษาหาย : 71 | เสียชีวิต 0
2020-04-19 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 141 | เสียชีวิต 0
2020-04-18 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 98 | เสียชีวิต 0
2020-04-17 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 1
2020-04-16 - ติดเชื้อ : 29 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 3
2020-04-15 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 92 | เสียชีวิต 2
2020-04-14 - ติดเชื้อ : 34 | รักษาหาย : 117 | เสียชีวิต 1
2020-04-13 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 70 | เสียชีวิต 2
2020-04-12 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 83 | เสียชีวิต 3
2020-04-11 - ติดเชื้อ : 45 | รักษาหาย : 122 | เสียชีวิต 2
2020-04-10 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 73 | เสียชีวิต 1
2020-04-09 - ติดเชื้อ : 54 | รักษาหาย : 52 | เสียชีวิต 2
2020-04-08 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 64 | เสียชีวิต 3
2020-04-07 - ติดเชื้อ : 38 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-06 - ติดเชื้อ : 51 | รักษาหาย : 119 | เสียชีวิต 3
2020-04-05 - ติดเชื้อ : 102 | รักษาหาย : 62 | เสียชีวิต 3
2020-04-04 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-03 - ติดเชื้อ : 103 | รักษาหาย : 76 | เสียชีวิต 4
2020-04-02 - ติดเชื้อ : 104 | รักษาหาย : 89 | เสียชีวิต 3
2020-04-01 - ติดเชื้อ : 120 | รักษาหาย : 74 | เสียชีวิต 2
2020-03-31 - ติดเชื้อ : 127 | รักษาหาย : 215 | เสียชีวิต 1
2020-03-30 - ติดเชื้อ : 136 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 2
2020-03-29 - ติดเชื้อ : 143 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 1
2020-03-28 - ติดเชื้อ : 109 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-03-27 - ติดเชื้อ : 91 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 1
2020-03-26 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 18 | เสียชีวิต 0
2020-03-25 - ติดเชื้อ : 107 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-03-24 - ติดเชื้อ : 106 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 3
2020-03-23 - ติดเชื้อ : 122 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-03-22 - ติดเชื้อ : 188 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-21 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-20 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-19 - ติดเชื้อ : 60 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-18 - ติดเชื้อ : 35 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-17 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-03-16 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-15 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-12 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-10 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-09 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-08 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-07 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-05 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-04 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-03 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-01 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 1

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

เส้นทางใหม่ ขายดี

โปรแกรมทัวร์ยอดฮิต ทัวร์แนะนำ ทัวร์ต่างประเทศสุดฮิต

รถตู้ปรับอากาศ
รถตู้ปรับอากาศ
 • thailand | 4วัน 2คืน | 315 เข้าชม
  Code : P&KTH37
 • ฿7,200
วันรัฐธรรมนูญ วันสิ้นปี

ทัวร์ ท่องเที่ยวมุมใหม่ไปกับเรา สุดคุ้ม

การออกแบบท่องเที่ยวของเรานั้น โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลท่านได้เป็นอย่างดี

ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ

เส้นทาง ยอดนิยม

แนะนำเส้นยอดนิยม ของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศ เรามีตัวตนในวงการทัวร์และสามารถจะดูแลให้ทุกท่านมีความสุขในตลอดทั้งทริป

ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4วัน 2คืน (รถตู้) 4วัน 2คืน

เริ่มต้น 6,700 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 5วัน 3คืน (รถตู้) 5วัน 3คืน

เริ่มต้น 9,500 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ - ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย (รถตู้) 4วัน 2คืน

เริ่มต้น 7,200 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ทุ่งบัวตอง ปาย แม่ฮ่องสอน 4วัน 2คืน (รถตู้) 4วัน 2คืน

เริ่มต้น 6,700 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ทัวร์ อัพเดทใหม่

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย

เพียงลงทะเบียนกับเรา
รับส่วนลดทันที
มูลค่า 500 บาท
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พัก
 • อาหาร
 • ไกด์
 • รถรับ-ส่ง


** ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้กับรายการที่ร่วมรายการเท่านั้น

คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้ววันนี้ ?

ทัวร์ชั้นนำของทั่วทุกมุมโลกและสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ มาพร้อมกับแพคเกจทั่วโลก จองแพ็คเกจท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย

 • จองโปรแกรมทัวร์
 • แพคเกจทัวร์และการท่องเที่ยว
 • มีระบบจัดการจองทัวร์
 • รองรับการตอบคำถามลูกค้าทุกคน

ข่าว และ รายการต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, หนังสือรับรองบริษัท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Copyrights © 2017-2020 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved