เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์อเมริกา

/

ทัวร์อเมริกา เยลโลว์ สโตน 13วัน 10คืน (JX)

ทัวร์อเมริกา เยลโลว์ สโตน 13วัน 10คืน (JX)

ทัวร์อเมริกา เยลโลว์ สโตน 13วัน 10คืน (JX)

เที่ยวอเมริกา เยลโลว์ สโตน 13วัน 10คืน ลอสแองเจลิส (บินภายใน 3 เที่ยว) อุทยานแห่งชาติแอนทีโลป แคนยอน หุบเขาโมนูเมนต์ โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด เมืองโบราณใต้ผา อุทยานแห่งชาติอาร์เชส อุทยานแห่งชาติป่าไวท์รีเวอร์ โคโลราโด อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ซานฟรานซิสโก ช้อปปิ้งเอาท์เลต

รหัสทัวร์

US_JX00004

ประเทศ

อเมริกา

กำหนดการเดินทาง

13 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

13วัน 10คืน

ราคาเริ่มต้น

239,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ก.ค. 67

239,900฿

25-06ส.ค.

ส.ค. 67

239,900฿

11-23

ก.ย. 67

239,900฿

12-24

ต.ค. 67

239,900฿

10-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

239,900

229,900

-

48,000

-

38,000

15

11 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

239,900

229,900

-

48,000

-

38,000

15

12 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

239,900

229,900

-

48,000

-

38,000

15

10 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

239,900

229,900

-

48,000

-

38,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ – ไทเป

Day : 2

ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส – เซ็นต์จอร์จ

Day : 3

เซ็นต์จอร์จ - ไบรซ์ แคนยอน – แอนทีโลปแคนยอน (พักค้าง 2 คืน)

Day : 4

แอนทีโลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point

Day : 5

หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา

Day : 6

เมซา – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส - โคโลราโด

Day : 7

อุทยานแห่งชาติป่าไวท์ริเวอร์ – เดนเวอร์

Day : 8

เดนเวอร์ – อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (พักค้าง 2 คืน)

Day : 9

อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน

Day : 10

บอซแมน – ซานฟรานซิสโก

Day : 11

ซานฟรานซิสโก

Day : 12

ซานฟรานซิสโก - ไทเป

Day : 13

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง