เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์ลาว

/

ทัวร์ลาว เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (QV)

ทัวร์ลาว เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (QV)

ทัวร์ลาว เมืองเฟือง วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (QV)

รหัสทัวร์

LA_QV00006

ประเทศ

ลาว

กำหนดการเดินทาง

09 ส.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Lao Airlines

ส.ค. 67

16,900฿

09-12

16,900฿

15-18

16,900฿

22-25

16,900฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

16,900฿

05-08

16,900฿

12-15

16,900฿

19-22

16,900฿

26-29

ต.ค. 67

16,900฿

03-06

16,900฿

10-13

16,900฿

17-20

16,900฿

24-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

16,900

-

-

3,500

-

-

8

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเวียงจันทน์ - เมืองเฟือง - อ่างน้ำตงวิวรีสอร์ท

Day : 2

วัดสินไชยาราม - วังเวียง - สะพานฟ้า - ถ้ำนางฟ้า - บลูลากูน 1 - ถ้ำปูคำ - ลานปล่อยบอลลูน - ถนนคนเดินวังเวียง - ซากุระบาร์

Day : 3

หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - The View Café - สวนพูนสุข - พระราชวังหลวงพระบาง-ชมวิวหลวงพระบาง 360 ํ บนยอดพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง

Day : 4

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - ร้านหัตถกรรมลาว - สนามบินเวียงจันทน์

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 246 ครั้ง