เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์ลาว

/

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-สิบสองปันนา 4วัน 2คืน (FD)

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-สิบสองปันนา 4วัน 2คืน (FD)

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-สิบสองปันนา 4วัน 2คืน (FD)

รหัสทัวร์

LA_FD00001

ประเทศ

ลาว

กำหนดการเดินทาง

23 พ.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น

16,500บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มิ.ย. 67

16,500฿

06-09

16,500฿

13-16

16,500฿

20-23

16,500฿

27-30

ก.ค. 67

16,500฿

04-07

16,500฿

11-14

16,500฿

18-21

16,500฿

25-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

16,500

-

-

2,000

-

-

8

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางโดย รถไฟด่วนพิเศษ ขบวนที่25 ชั้นสองนอนปรับอากาศ กรุงเทพ-หนองคาย เวลา 20.25 น. - 06.25 น.

Day : 2

สะพานมิตรภาพไทย ลาว - วัดป่าโพทองหนองคำแสน - วัดป่าเลไลสิวิไล - วัดพระธาตุแก้ว - วัดทุ่งธาตุ - สิบสองปันนา - เก้าจอมสิบเชียง

Day : 3

ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อหัวนา - วัดหลวงเมืองลื้อ - สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยูง - หมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี่ - น้ำตกเก้ามังกร - ชมการแสดงน้ำพุดนตรี

Day : 4

วัดป่าเชต์มหาราชฐาน - เวียงจันทน์ - สนามบินอุดรธานี

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง