เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
เข้าสู่บัญชีของคุณ
สมัครเป็นสมาชิก
P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

ทัวร์วันหยุดเทศกาล ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์
วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ประสบการณ์การทำงานในวงการสายการบินมากว่า 33 ปี ผมสิทธิชน พินิจฤทธิกร เคยร่วมงานกับสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน ก่อนย้ายมาประจำที่สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ส และตำแหน่งสุดท้าย คือ Passenger Sales Manager และด้วยใจรักงานบริการ อยากแบ่งปัน พร้อมจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ประสบการณ์ในวงการแอร์ไลน์ของผม ทำให้ผมมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการอีกมากมาย ที่เคยร่วมงานกันมาคอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  49,900 THB
09 - 16 มีนาคม 2019  46,900 THB
13 - 20 มีนาคม 2019  52,900 THB
16 - 23 มีนาคม 2019  46,900 THB

mongolia | 8 วัน 6คืน
46,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดิน ชมเมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ และสัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม GER
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019 วันจักรี  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  59,900 THB
08 - 15 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  59,900 THB
23 - 30 เมษายน 2019  59,900 THB
28 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2019  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ธันวาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย ท่องเที่ยวในแบบที่คุณไม่ต้องคิดมาก เตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับเรา P&K Travel Design พาคุณท่องเที่ยวแบบมีสไตล์และดีไซน์ไปกับเเราและพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความจริงใจ

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
15 - 21 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  41,900 THB
22 - 28 เมษายน 2019  41,900 THB
24 - 30 เมษายน 2019  41,900 THB
29 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2019 วันแรงงาน  41,900 THB
08 - 14 พฤษภาคม 2019  41,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
41,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ Cologne เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี
เดินทาง : เมษายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES รายละเอียด
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  18,999 THB

china | 4 วัน 3 คืน
18,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน China Southern Airlines นำท่านไปชม เทียนเหมินซาน เดิมเทียนเหมินซานเป็นชื่อของถ้ำตั้งแต่สมัยสามก๊ก และใช้เรียกเป็นชื่อ ของภูเขาด้วยในภายหลัง ปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก จากการเชิญนักบินมาใช้เครื่องบินเล็กทดสอบฝีมือบินลอดประตูสวรรค์ซึ่งเป็นช่องเขา คล้ายช่องประตูสูง 13.15 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร มีบันได 999 ขั้น
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Sichuan Airlines รายละเอียด
19 - 23 ธันวาคม 2018  21,999 THB
26 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  24,599 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  24,599 THB
02 - 06 มกราคม 2019  21,999 THB
09 - 11 มกราคม 2019  21,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
21,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Sichuan Airlines นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์ภูเขาหิมะซีหลิงที่ ลานสุริยันจันทรา Riyue Ping ณ ระดับความสูงประมาณ 3,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลให้ท่านเก็บภาพพาโนรามา และภาพมุมสูงอันสวยงามของป่าสน เกล็ดน้ำแข็งหิมะที่ปกคลุมอยู่โดยรอบ ลานสกีสีขาวนวลตา ตัดกับแสงอาทิตย์
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Sichuan Airlines รายละเอียด
26 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  34,999 THB
30 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  34,999 THB

china | 6 วัน 5 คืน
32,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Sichuan Airlines นำท่าน แวะร้านจำหน่ายเสื้อหนาวและอุปกรณ์เครื่องกันหนาว เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสหาซื้อเพิ่มเติมเพื่อสวมใส่และรักษาสุขภาพของทุกท่าน..... จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจุงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนน
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : การบินไทย รายละเอียด
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  31,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  31,999 THB
11 - 17 มกราคม 2019  27,999 THB
23 - 29 มกราคม 2019  27,999 THB
28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2019  27,999 THB
06 - 12 มีนาคม 2019  27,999 THB
20 - 26 มีนาคม 2019  27,999 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2019  27,999 THB

china | 7 วัน 6 คืน
27,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai Airlines นำท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1679 โดยพระจ้าคังซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลา ของทิเบต และเป็นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีพระอยู่ประจำวัดประมาณ 700 คน บริเวณโดยรอบมีที่พักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ภายในมีพระพุทธรูปปิดทอง อันสวยงาม
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ และไว้วางใจ เชื่อใจ ทั้งลูกค้าในองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

นำพระสงฆ์ไปสวดมนต์ภาวนาให้พ่อหลวง วันที่ 13 ม.ค-20 ม.ค 60
INDIA
รายการ มากกว่าเที่ยว THE TRAVELLER - RUSSIA
RUSSIA
รายการ MAKE AWAKE คุ้มค่าตื่นประเทศศรีลังกา
SRILANKA
ข่าวและรายการต่างๆ