เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
เข้าสู่บัญชีของคุณ
สมัครเป็นสมาชิก
P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ประสบการณ์การทำงานในวงการสายการบินมากว่า 33 ปี ผมสิทธิชน พินิจฤทธิกร เคยร่วมงานกับสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน ก่อนย้ายมาประจำที่สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ส และตำแหน่งสุดท้าย คือ Passenger Sales Manager และด้วยใจรักงานบริการ อยากแบ่งปัน พร้อมจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ประสบการณ์ในวงการแอร์ไลน์ของผม ทำให้ผมมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการอีกมากมาย ที่เคยร่วมงานกันมาคอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  49,900 THB
09 - 16 มีนาคม 2019  46,900 THB
13 - 20 มีนาคม 2019  52,900 THB
16 - 23 มีนาคม 2019  46,900 THB

mongolia | 8 วัน 6คืน
46,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดิน ชมเมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ และสัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม GER
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019 วันจักรี  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  59,900 THB
08 - 15 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  59,900 THB
23 - 30 เมษายน 2019  59,900 THB
28 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2019  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ธันวาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย ท่องเที่ยวในแบบที่คุณไม่ต้องคิดมาก เตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับเรา P&K Travel Design พาคุณท่องเที่ยวแบบมีสไตล์และดีไซน์ไปกับเเราและพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความจริงใจ

สายการบิน : Japan รายละเอียด
09 - 15 มกราคม 2019  47,900 THB
16 - 22 มกราคม 2019  47,900 THB
23 - 29 มกราคม 2019  47,900 THB
29 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  47,900 THB
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2019  47,900 THB
20 - 26 กุมภาพันธ์ 2019  47,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2019  47,900 THB
06 - 12 มีนาคม 2019  47,900 THB
12 - 18 มีนาคม 2019  47,900 THB
20 - 26 มีนาคม 2019  47,900 THB

japan | 7 วัน 5 คืน
47,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Japan Airlines นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านที่มีขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยต้นหญ้า จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัชโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Qatar airways รายละเอียด
19 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  48,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
23 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2019  39,900 THB
06 - 15 กุมภาพันธ์ 2019  39,900 THB

turkey | 10 วัน 7 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Qatar Airways ทำท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ Dolmabahce Palace ซึ่งสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลั่งไคลความเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับแห่งใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิการอสร้างพระราชวังโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่าน
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : Turkish airlines รายละเอียด
10 - 17 มกราคม 2019  31,900 THB
17 - 24 มกราคม 2019  31,900 THB
23 - 30 มกราคม 2019  32,900 THB
30 มกราคม - 06 กุมภาพันธ์ 2019  32,900 THB
07 - 14 กุมภาพันธ์ 2019  32,900 THB
13 - 20 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  32,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 07 มีนาคม 2019  31,900 THB
07 - 14 มีนาคม 2019  32,900 THB
14 - 21 มีนาคม 2019  31,900 THB
21 - 28 มีนาคม 2019  32,900 THB
28 มีนาคม - 04 เมษายน 2019  32,900 THB
11 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  35,900 THB
18 - 25 เมษายน 2019  35,900 THB
25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2019 วันแรงงาน  32,900 THB

turkey | 8 วัน 5 คืน
31,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Turkey Airlines ทำท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล Pamukkale ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle ในภาษาตุรกี ตั้งอยู่ในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ Denizli ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากบ่อน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : Turkish airlines รายละเอียด
10 - 17 มกราคม 2019  28,900 THB
11 - 18 มกราคม 2019  28,900 THB
17 - 24 มกราคม 2019  29,900 THB
18 - 25 มกราคม 2019  29,900 THB
24 - 31 มกราคม 2019  29,900 THB
25 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2019  29,900 THB
31 มกราคม - 07 กุมภาพันธ์ 2019  30,900 THB
01 - 08 กุมภาพันธ์ 2019  30,900 THB
08 - 15 กุมภาพันธ์ 2019  28,900 THB
14 - 21 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  30,900 THB
15 - 22 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  30,900 THB
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2019  29,900 THB
22 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2019  29,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 07 มีนาคม 2019  29,900 THB
01 - 08 มีนาคม 2019  28,900 THB
07 - 14 มีนาคม 2019  28,900 THB
08 - 15 มีนาคม 2019  28,900 THB
14 - 21 มีนาคม 2019  29,990 THB
15 - 22 มีนาคม 2019  29,990 THB
21 - 28 มีนาคม 2019  29,990 THB
22 - 29 มีนาคม 2019  29,990 THB
28 มีนาคม - 04 เมษายน 2019  29,990 THB
29 มีนาคม - 05 เมษายน 2019  29,990 THB

turkey | 8 วัน 6คืน
28,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Turkey Airlines นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระทำของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Japan รายละเอียด
25 - 30 มกราคม 2019  63,900 THB
06 - 11 กุมภาพันธ์ 2019  63,900 THB

japan | 6 วัน 4 คืน
63,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Japan Airlines นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของญี่ปุ่นนั้น แบ่งออกเป็นเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเต็มไปด้วยภูเขาสูงกว่า 3,000 เมตร พื้นที่ที่มีหิมะทับถมสูงในช่วงฤดูหนาว ส่วนเขตมิโนะนั้นเป็นแถบที่ราบ มีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่าน ด้วยความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศของเมือง
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
17 - 23 พฤษภาคม 2019 วันวิสาขบูชา  41,900 THB
29 มีนาคม - 04 เมษายน 2019  41,900 THB
30 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2019 วันแรงงาน  41,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
41,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำท่านถ่ายรูปอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็นราชินีผู้ซึ่งทำให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้นครองราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน
เดินทาง : พฤษภาคม, มีนาคม, เมษายน,
ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ และไว้วางใจ เชื่อใจ ทั้งลูกค้าในองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

นำพระสงฆ์ไปสวดมนต์ภาวนาให้พ่อหลวง วันที่ 13 ม.ค-20 ม.ค 60
INDIA
รายการ มากกว่าเที่ยว THE TRAVELLER - RUSSIA
RUSSIA
รายการ MAKE AWAKE คุ้มค่าตื่นประเทศศรีลังกา
SRILANKA
ข่าวและรายการต่างๆ