P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

ทัวร์วันหยุดเทศกาล ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์
วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ประสบการณ์การทำงานในวงการสายการบินมากว่า 33 ปี ผมสิทธิชน พินิจฤทธิกร เคยร่วมงานกับสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน ก่อนย้ายมาประจำที่สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ส และตำแหน่งสุดท้าย คือ Passenger Sales Manager และด้วยใจรักงานบริการ อยากแบ่งปัน พร้อมจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ประสบการณ์ในวงการแอร์ไลน์ของผม ทำให้ผมมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการอีกมากมาย ที่เคยร่วมงานกันมาคอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  49,900 THB
09 - 16 มีนาคม 2019  46,900 THB
13 - 20 มีนาคม 2019  52,900 THB
16 - 23 มีนาคม 2019  46,900 THB

mongolia | 8 วัน 6คืน
46,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดิน ชมเมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ และสัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม GER
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
08 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  49,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019 วันจักรี (ชดเชย)  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ธันวาคม,
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย ท่องเที่ยวในแบบที่คุณไม่ต้องคิดมาก เตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับเรา P&K Travel Design พาคุณท่องเที่ยวแบบมีสไตล์และดีไซน์ไปกับเเราและพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความจริงใจ

สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  16,900 THB
06 - 09 ธันวาคม 2018  17,900 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  19,900 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  16,900 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  16,900 THB
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  19,900 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  18,900 THB
28 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  21,900 THB
03 - 06 มกราคม 2019  16,900 THB
10 - 13 มกราคม 2019  16,900 THB
17 - 20 มกราคม 2019  16,900 THB
24 - 27 มกราคม 2019  16,900 THB

indonesia | 4 วัน 3 คืน
16,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศอินโดนีเซียด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
02 - 06 มีนาคม 2019  39,900 THB

mongolia | 5 วัน 3 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำท่านเข้า ชมเทศกาลอินทรีย์ทอง GOLDEN EAGLE HUNTING เทศกาลประจำปีที่จัดอย่างงดงามยิ่งใหญ่อลังการ และเป็นเทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ ชาวมองโกลเชื้อสายคาซัค หาชมได้หนึ่งเดียวที่ประเทศมองโกเลีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนภายใต้การรับรองขององค์กร UNESCO เทศกาลจัดขึ้นไม่ไกลจากกรุงอูลาบาเตอร์
เดินทาง : มีนาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  14,900 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  16,900 THB
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  19,900 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  16,900 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  20,900 THB
03 - 07 มกราคม 2019  16,900 THB
10 - 14 มกราคม 2019  15,900 THB
17 - 21 มกราคม 2019  16,900 THB
24 - 28 มกราคม 2019  16,900 THB
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
28 มีนาคม - 01 เมษายน 2019  16,900 THB
07 - 11 มีนาคม 2019  16,900 THB
14 - 18 มีนาคม 2019  16,900 THB
21 - 25 มีนาคม 2019  16,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2019  16,900 THB

vietnam | 5 วัน 4 คืน
14,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Air Asia ท่านชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้ มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
23 - 25 พฤศจิกายน 2018  11,900 THB
30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  10,900 THB
07 - 09 ธันวาคม 2018  10,900 THB
14 - 16 ธันวาคม 2018  10,900 THB
21 - 23 ธันวาคม 2018  10,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  12,900 THB
04 - 06 มกราคม 2019  10,900 THB
18 - 20 มกราคม 2019  10,900 THB
25 - 27 มกราคม 2019  10,900 THB
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2019  10,900 THB
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  9,900 THB
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2019  10,900 THB
01 - 03 มีนาคม 2019  9,900 THB
08 - 10 มีนาคม 2019  9,900 THB
15 - 17 มีนาคม 2019  9,900 THB
22 - 24 มีนาคม 2019  9,900 THB

vietnam | 3 วัน 2 คืน
9,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือ
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
26 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  16,900 THB
28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  16,900 THB
03 - 08 ธันวาคม 2018  17,900 THB
05 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  18,900 THB
10 - 15 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  19,900 THB
12 - 17 ธันวาคม 2018  17,900 THB
17 - 22 ธันวาคม 2018  16,900 THB
24 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  19,900 THB
26 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  21,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  20,900 THB
07 - 12 มกราคม 2019  16,900 THB
09 - 14 มกราคม 2019  17,900 THB
14 - 19 มกราคม 2019  16,900 THB
16 - 21 มกราคม 2019  17,900 THB
21 - 26 มกราคม 2019  16,900 THB
28 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
30 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  17,900 THB
04 - 09 กุมภาพันธ์ 2019  20,900 THB
11 - 16 กุมภาพันธ์ 2019  17,900 THB
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
18 - 23 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  19,900 THB
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
25 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2019  17,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2019  18,900 THB
04 - 09 มีนาคม 2019  17,900 THB
06 - 11 มีนาคม 2019  17,900 THB
11 - 16 มีนาคม 2019  17,900 THB
13 - 18 มีนาคม 2019  17,900 THB
18 - 23 มีนาคม 2019  17,900 THB
20 - 25 มีนาคม 2019  17,900 THB
25 - 30 มีนาคม 2019  17,900 THB

taiwan | 6 วัน 4 คืน
16,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Thai Lion Air นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
23 - 27 พฤศจิกายน 2018  14,900 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2018  14,900 THB
25 - 29 พฤศจิกายน 2018  14,900 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  14,900 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  15,900 THB
02 - 06 ธันวาคม 2018  13,900 THB
07 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  16,900 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  15,900 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  15,900 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  14,900 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  14,900 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  14,900 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  14,900 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,900 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  14,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
04 - 08 มกราคม 2019  14,900 THB
05 - 09 มกราคม 2019  14,900 THB
06 - 10 มกราคม 2019  13,900 THB
11 - 15 มกราคม 2019  14,900 THB
12 - 16 มกราคม 2019  14,900 THB
13 - 17 มกราคม 2019  13,900 THB
18 - 22 มกราคม 2019  14,900 THB
19 - 23 มกราคม 2019  13,900 THB
20 - 24 มกราคม 2019  14,900 THB
25 - 29 มกราคม 2019  14,900 THB
26 - 30 มกราคม 2019  14,900 THB
27 - 31 มกราคม 2019  14,900 THB
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
01 - 05 มีนาคม 2019  14,900 THB
02 - 06 มีนาคม 2019  14,900 THB
03 - 07 มีนาคม 2019  14,900 THB
08 - 12 มีนาคม 2019  14,900 THB
09 - 13 มีนาคม 2019  14,900 THB
10 - 14 มีนาคม 2019  14,900 THB
15 - 19 มีนาคม 2019  14,900 THB
16 - 20 มีนาคม 2019  14,900 THB
17 - 21 มีนาคม 2019  14,900 THB
22 - 26 มีนาคม 2019  14,900 THB
23 - 27 มีนาคม 2019  14,900 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
13,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Thai Lion Air นำท่านชมตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1 5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ และไว้วางใจ เชื่อใจ ทั้งลูกค้าในองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

นำพระสงฆ์ไปสวดมนต์ภาวนาให้พ่อหลวง วันที่ 13 ม.ค-20 ม.ค 60
INDIA
รายการ มากกว่าเที่ยว THE TRAVELLER - RUSSIA
RUSSIA
รายการ MAKE AWAKE คุ้มค่าตื่นประเทศศรีลังกา
SRILANKA
ข่าวและรายการต่างๆ