P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

ทัวร์วันหยุดเทศกาล ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์
วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ประสบการณ์การทำงานในวงการสายการบินมากว่า 33 ปี ผมสิทธิชน พินิจฤทธิกร เคยร่วมงานกับสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน ก่อนย้ายมาประจำที่สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ส และตำแหน่งสุดท้าย คือ Passenger Sales Manager และด้วยใจรักงานบริการ อยากแบ่งปัน พร้อมจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ประสบการณ์ในวงการแอร์ไลน์ของผม ทำให้ผมมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการอีกมากมาย ที่เคยร่วมงานกันมาคอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  49,900 THB
09 - 16 มีนาคม 2019  46,900 THB
13 - 20 มีนาคม 2019  52,900 THB
16 - 23 มีนาคม 2019  46,900 THB

mongolia | 8 วัน 6คืน
46,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดิน ชมเมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ และสัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม GER
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
08 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  49,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019 วันจักรี (ชดเชย)  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์ (ชดเชย)  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ธันวาคม,
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย ท่องเที่ยวในแบบที่คุณไม่ต้องคิดมาก เตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับเรา P&K Travel Design พาคุณท่องเที่ยวแบบมีสไตล์และดีไซน์ไปกับเเราและพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความจริงใจ

สายการบิน : Nok Air รายละเอียด
23 - 25 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  12,900 THB
01 - 03 ธันวาคม 2018  13,900 THB
14 - 16 ธันวาคม 2018  12,900 THB
15 - 17 ธันวาคม 2018  12,900 THB
21 - 23 ธันวาคม 2018  12,900 THB
22 - 24 ธันวาคม 2018  13,900 THB
30 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  16,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  13,900 THB
04 - 06 มกราคม 2019  12,900 THB
05 - 07 มกราคม 2019  12,900 THB
11 - 13 มกราคม 2019  12,900 THB
12 - 14 มกราคม 2019  12,900 THB
18 - 20 มกราคม 2019  12,900 THB
19 - 21 มกราคม 2019  12,900 THB
25 - 27 มกราคม 2019  12,900 THB
26 - 28 มกราคม 2019  12,900 THB
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  13,900 THB
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
01 - 03 มีนาคม 2019  12,900 THB
02 - 04 มีนาคม 2019  12,900 THB
08 - 10 มีนาคม 2019  12,900 THB

myanmar | 3 วัน 2 คืน
10,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศพม่าด้วยสายการบิน Nok Scoot ท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้ ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  49,900 THB
09 - 16 มีนาคม 2019  46,900 THB
13 - 20 มีนาคม 2019  52,900 THB
16 - 23 มีนาคม 2019  46,900 THB

mongolia | 8 วัน 6คืน
46,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดิน ชมเมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ และสัมผัสประสบการณ์แบบชาวมองโกลกับการนอนกระโจม GER
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
31 มกราคม - 08 กุมภาพันธ์ 2019  57,900 THB
15 - 23 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  57,900 THB
21 - 29 มีนาคม 2019  57,900 THB
28 มีนาคม - 05 เมษายน 2019  57,900 THB

france | 9 วัน 6 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส Paris เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  44,900 THB
07 - 13 มีนาคม 2019  44,900 THB
28 มีนาคม - 03 เมษายน 2019  44,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
44,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates นำท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
30 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2019  40,900 THB
18 - 24 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  40,900 THB
06 - 12 มีนาคม 2019  40,900 THB
13 - 19 มีนาคม 2019  40,900 THB
20 - 26 มีนาคม 2019  40,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2019  40,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 17 มีนาคม 2019  34,900 THB
13 - 18 มีนาคม 2019  34,900 THB
27 มีนาคม - 01 เมษายน 2019  34,900 THB

russia | 6 วัน 3 คืน
34,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14 17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน
เดินทาง : มีนาคม,
ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ และไว้วางใจ เชื่อใจ ทั้งลูกค้าในองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

นำพระสงฆ์ไปสวดมนต์ภาวนาให้พ่อหลวง วันที่ 13 ม.ค-20 ม.ค 60
INDIA
รายการ มากกว่าเที่ยว THE TRAVELLER - RUSSIA
RUSSIA
รายการ MAKE AWAKE คุ้มค่าตื่นประเทศศรีลังกา
SRILANKA
ข่าวและรายการต่างๆ