P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

ทัวร์วันหยุดเทศกาล ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์
วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ประสบการณ์การทำงานในวงการสายการบินมากว่า 33 ปี ผมสิทธิชน พินิจฤทธิกร เคยร่วมงานกับสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน ก่อนย้ายมาประจำที่สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ส และตำแหน่งสุดท้าย คือ Passenger Sales Manager และด้วยใจรักงานบริการ อยากแบ่งปัน พร้อมจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ประสบการณ์ในวงการแอร์ไลน์ของผม ทำให้ผมมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการอีกมากมาย ที่เคยร่วมงานกันมาคอยให้คำปรึกษา และสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB
06 - 12 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
america | 10 วัน 7 คืน
109,499 THBราคาเริ่มต้น
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า พักโรงแรม 4 ดาว วิวน้ำตกทุกห้อง ร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมียม ถ่ายรูปกับลูกเหล็กขนาดยักษ์ และชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเซ่ ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ ดอกบานสะพรั่งสวยงาม จะมีเทศกาลแสดงกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเราP&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ ไม่รวมค่า VISA
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
08 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  49,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 ตุลาคม - 29 มิถุนายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
russia | 6 วัน 3 คืน
37,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวันเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเชมเบอร์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ช้อปปิ้งถนนอารบัทเเละตลาดอิสมาลอฟ ล่องเรือเเม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนเวอร์คัส
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ตุลาคม, ธันวาคม,
โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย ท่องเที่ยวในแบบที่คุณไม่ต้องคิดมาก เตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับเรา P&K Travel Design พาคุณท่องเที่ยวแบบมีสไตล์และดีไซน์ไปกับเเราและพร้อมที่จะบริการคุณด้วยความจริงใจ

สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
04 - 09 มกราคม 2019  29,888 THB
05 - 10 มกราคม 2019  29,888 THB
06 - 11 มกราคม 2019  29,888 THB
07 - 12 มกราคม 2019  29,888 THB
08 - 13 มกราคม 2019  29,888 THB
09 - 14 มกราคม 2019  29,888 THB
10 - 15 มกราคม 2019  29,888 THB
11 - 16 มกราคม 2019  29,888 THB
12 - 17 มกราคม 2019  29,888 THB
19 - 24 มีนาคม 2019  29,888 THB
20 - 25 มีนาคม 2019  29,888 THB
21 - 26 มีนาคม 2019  29,888 THB
22 - 27 มีนาคม 2019  29,888 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  29,888 THB
24 - 29 มีนาคม 2019  29,888 THB
25 - 30 มีนาคม 2019  29,888 THB

japan | 6 วัน 4 คืน
29,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ Fort Goryokaku หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง
เดินทาง : มกราคม, มีนาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 - 04 ธันวาคม 2018  23,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  26,888 THB
03 - 06 ธันวาคม 2018  26,888 THB
04 - 07 ธันวาคม 2018  26,888 THB
05 - 08 ธันวาคม 2018  26,888 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
10 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
12 - 15 ธันวาคม 2018  26,888 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  24,888 THB
14 - 17 ธันวาคม 2018  24,888 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  24,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  24,888 THB
17 - 20 ธันวาคม 2018  24,888 THB
18 - 21 ธันวาคม 2018  24,888 THB
19 - 22 ธันวาคม 2018  24,888 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  24,888 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  24,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  24,888 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  24,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
25 - 28 พฤศจิกายน 2018  23,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  28,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  28,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Scoot Airline นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!!
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Qatar airways รายละเอียด
vietnam | 4 วัน 3 คืน
12,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Qatar Airways นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
01 - 04 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
15 - 18 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
22 - 25 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
07 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,989 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  11,989 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  11,989 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  13,989 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  16,989 THB

china | 4 วัน 3 คืน
9,989 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Lucky Air นำท่านเดินทางสู่เมืองถานเตี้ยน 195กม. 4ชม. นำท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
france | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES Airlines นำท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ Grand Place จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์
เดินทาง : ตุลาคม,
ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ และไว้วางใจ เชื่อใจ ทั้งลูกค้าในองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

นำพระสงฆ์ไปสวดมนต์ภาวนาให้พ่อหลวง วันที่ 13 ม.ค-20 ม.ค 60
INDIA
รายการ มากกว่าเที่ยว THE TRAVELLER - RUSSIA
RUSSIA
รายการ MAKE AWAKE คุ้มค่าตื่นประเทศศรีลังกา
SRILANKA
ข่าวและรายการต่างๆ