เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE ซุปตาร์คามิโคจิและทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE ซุปตาร์คามิโคจิและทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE ซุปตาร์คามิโคจิและทุ่งดอกไม้หลากสี 6วัน 4คืน (XJ)

ไฮไลท์ สัมผัสความงามของดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาเเอลป์ ญี่ปุ่นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เเหล่งน้ำบริสุทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม

รหัสทัวร์

JP_XJ00747

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

25 พ.ค. 67 - 02 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

29,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

มิ.ย. 67

33,888฿

01-06

33,888฿

02-07

32,888฿

12-17

32,888฿

13-18

32,888฿

20-25

32,888฿

27-02ก.ค.

32,888฿

28-03ก.ค.

32,888฿

29-04ก.ค.

32,888฿

30-05ก.ค.

ก.ค. 67

33,888฿

03-08

33,888฿

06-11

33,888฿

07-12

33,888฿

08-13

33,888฿

09-14

33,888฿

16-21

33,888฿

17-22

35,888฿

18-23

35,888฿

19-24

35,888฿

20-25

33,888฿

21-26

35,888฿

25-30

35,888฿

26-31

35,888฿

27-01ส.ค.

33,888฿

28-02ส.ค.

ส.ค. 67

33,888฿

11-16

ก.ย. 67

33,888฿

13-18

29,888฿

20-25

33,888฿

27-02ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

32,888

-

-

9,000

6,000

-

34

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

32,888

-

-

9,000

6,000

-

34

28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

32,888

-

-

9,000

6,000

-

34

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

32,888

-

-

9,000

6,000

-

34

30 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67

32,888

-

-

9,000

6,000

-

34

03 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

06 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

07 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

08 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

09 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

35,888

-

-

9,000

6,000

-

34

28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

29,888

-

-

9,000

6,000

-

34

27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

33,888

-

-

9,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - เมืองมัตสึโมโตะ - อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ

Day : 3

เมืองมัตสึโมโตะ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

Day : 4

เมืองนามายาชิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ชมเเมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

Day : 5

เมืองนาริตะ - **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**

Day : 6

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง