ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก รีพัลส์เบย์ วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่


ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
ZGHK_TG00023
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ม.ค. 67 - 22 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
19,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony Of Lights
 • วันที่

  2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)
 • วันที่

  3

  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990 บาท
พักเดี่ยว
6500.00 บาท
เด็กทารก
6000.00 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 21,990 - - 6,500 6,000 - 25
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 21,990 - - 6,500 6,000 - 25
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 21,990 - - 6,500 6,000 - 25
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 20,990 - - 6,500 6,000 - 25
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 21,990 - - 6,500 6,000 - 25
02 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 21,990 - - 6,500 6,000 - 25
07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
08 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 19,990 - - 6,500 6,000 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน