ทัวร์ตุรกี TURKEY SUMMER DELIGHT 8D6N-TK

ทัวร์ตุรกี TURKEY SUMMER DELIGHT 8D6N-TK

ทัวร์ตุรกี TURKEY SUMMER DELIGHT 8D6N-TK รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย


ทัวร์ตุรกี TURKEY SUMMER DELIGHT 8D6N-TK
รหัสทัวร์
PVTR_TK00151
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
19 เม.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังเบลเลอเบยี-เมืองเอสเคเชีย
 • วันที่

  3

  สวนซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง ODUNPAZARI TOWN -ทะเลสาบเกลือ-ระบำหน้าท้อง
 • วันที่

  4

  คัปปาโกเกีย -โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค-หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
 • วันที่

  5

  เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น-ชมโรงงานคอตตอน
 • วันที่

  6

  ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight
 • วันที่

  7

  อิสตันบลู-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)-ย่าน FENER & BALAT
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

19 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
44,988 บาท
เด็กมีเตียง
44,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,988 บาท
เด็กมีเตียง
42,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กมีเตียง
42,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,900 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,988 บาท
พักเดี่ยว
9000.00 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 44,988 44,988 43,988 9,000 - - 20
05 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 42,988 42,988 41,988 9,000 - - 20
06 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 42,900 42,900 41,900 9,000 - - 20
11 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
12 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
19 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
20 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
25 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
27 พ.ค. 66 - 03 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
01 มิ.ย. 66 - 08 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
02 มิ.ย. 66 - 09 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
17 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20
23 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 39,988 39,988 38,988 9,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน