เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์มาเลเซีย

/

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE

รหัสทัวร์

MY_MH00008

ประเทศ

มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

19 ก.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Malaysia Airlines

ก.ค. 67

13,999฿

19-22

13,999฿

20-23

14,999฿

26-29

13,999฿

27-30

ส.ค. 67

13,999฿

09-12

13,999฿

09-12

12,999฿

22-25

ก.ย. 67

13,999฿

19-22

13,999฿

19-22

ต.ค. 67

14,999฿

11-14

14,999฿

11-14

14,999฿

17-20

พ.ย. 67

13,999฿

14-17

13,999฿

14-17

ธ.ค. 67

14,999฿

05-08

14,999฿

05-08

13,999฿

06-09

13,999฿

07-10

13,999฿

26-29

13,999฿

27-30

14,999฿

28-31

14,999฿

28-31

15,999฿

29-01ม.ค.

15,999฿

29-01ม.ค.

15,999฿

30-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

3,900

-

31

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

21

28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

21

29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

31

30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – น้ำตกเลคอิสกันดา – ไร่ชา (D)

Day : 2

เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

Day : 3

วัดชินสวี-วัดถ้ำบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตรนัส–ล่องเรือมะละกา (B/L/D)

Day : 4

จัตุรัสดัชท์สแควร์ - St.Paul’s Church – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง