เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA TOKYO NEW YEAR ซุปตาร์ โอซาก้า โตเกียว เริ่มปีใหม่กับใจดวงเดิม 6วัน 4คืน (VN)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA TOKYO NEW YEAR ซุปตาร์ โอซาก้า โตเกียว เริ่มปีใหม่กับใจดวงเดิม 6วัน 4คืน (VN)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA TOKYO NEW YEAR ซุปตาร์ โอซาก้า โตเกียว เริ่มปีใหม่กับใจดวงเดิม 6วัน 4คืน (VN)

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA TOKYO NEW YEAR ซุปตาร์ โอซาก้า โตเกียว เริ่มปีใหม่กับใจดวงเดิม 6วัน 4คืน วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ วัดคิโยมิสึเดระ ย่านฮิกาชิยาม่า วัดคินคะคุจิ งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ นิดฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ น้ำตกชิราอิโตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

รหัสทัวร์

JP_VN00002

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

53,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ธ.ค. 67

53,888฿

26-31

55,888฿

27-01ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

53,888

53,888

53,888

12,000

-

-

34

27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

55,888

55,888

55,888

12,000

-

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา - วัดไทโดจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ

Day : 3

เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ หรือ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า - เทศกาลไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ

Day : 4

จังหวัดชิซุโอะกะ - นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ - น้ำตกชิราอิโตะ - เมืองยาบานาชิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค

Day : 5

ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (ลานสกี) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ

Day : 6

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง