เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขางวงช้าง หยางซั่ว เขาหลูยี่ 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขางวงช้าง หยางซั่ว เขาหลูยี่ 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขางวงช้าง หยางซั่ว เขาหลูยี่ 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน กุ้ยหลิน เขางวงช้าง หยางซั่ว เขาหลูยี่ 6วัน 5คืน เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง สวนเจ็ดดาว เขาวงพระจันทร์ ล่องแม่น้ำหลีเจียง นั่งกระเช้าขึ้นเขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก เมืองโบราณต้าซี เมืองจำลองซ่ง หอเสี่ยวเหยา พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนซีเจีย ถนนตงซีเซียง / โชว์ดรีมไลค์หลีเจียง

รหัสทัวร์

CN_VZ00202

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

13,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

13,990฿

20-25

14,990฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

13,990฿

03-08

14,990฿

10-15

13,990฿

17-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

14,990

-

-

4,000

-

-

20

03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

14,990

14,990

14,990

4,000

-

-

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเหลียงเจียงกุ้ยหลิน – เมืองกุ้ยหลิน

Day : 2

เมืองกุ้ยหลิน – สวนเจ็ดดาว+วัดซีเซีย+ถ้ำเจ็ดดาว+เขาอูฐ – ร้านหยก – เขางวงช้าง – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

Day : 3

เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผ้าไหม – เมืองหยางซั่ว – เขาวงพระจันทร์ – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถนนซีเจีย – OPTION SHOW “โชว์กลางน้ำหลิวซานเจีย”

Day : 4

เมืองหยางซั่ว – นั่งกระเช้าขึ้นเขาหลูยี่+ระเบียงกระจก – เมืองโบราณต้าซี(ศาลเจ้ากวนอู) – กุ้ยหลิน – OPTION เมืองลับแล

Day : 5

เมืองกุ้ยหลิน – ร้านยา – เมืองจำลองซ่ง – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG – หอเสี่ยวเหยา – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

Day : 6

เมืองกุ้ยหลิน – พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ต้นไทรพันปี – สนามบินกุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง