เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน เข้าซาแกร็ป -ออกดูบอร์ฟนิค เที่ยวเมืองซาแกร็ป ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่า เซนต์แคทเทอรีน จตุรัสเซนต์มาร์ค กรุง ลูบริยานา ชมหมาวิหารลูบริยานา เที่ยวชม สะพานมังกร เข้าชมสนามพูล่า อารีน่า อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ นั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak เมืองสปลิท “Split” เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเซี่ยน

รหัสทัวร์

HR_TK00022

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

119,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ต.ค. 67

119,900฿

11-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

119,900

-

-

30,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอิสตันบูล

Day : 2

อิสตันบูล - ซาแกร็ป – ลูบลิยานา

Day : 3

ลูบลิยานา - โพสทอยน่า - พูล่า - โอพาเทีย

Day : 4

โอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่

Day : 5

อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค - สปริท

Day : 6

สปลิท - มาลี สตอน - นีอูม (บอสเนีย)

Day : 7

นีอูม - บลากายจ์ - โมสตาร์ - กรุงซาราเยโว ช

Day : 8

กรุงซาราเยโว -ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา - สะพานลาติน - สุเหร่า“Gazi Husrev-Beg Mosque” - Sutjeska National Park - เมืองดูบรอฟนิค

Day : 9

ดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik cable car) - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิค - สนามบินอิสตันบลู

Day : 10

อิสตันบลู - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง