เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน พิชิต 2 เขา กลาเซียร์ 3000 กอร์นเนอร์แกรต ท้าทายความสูงเดินบนสะพาน PEAK WALK ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขาหมู่บ้านเซอร์แมท เวเว่ย์ รูปปิ้นชาลี แชปปลิ้น โลซาน ศาลาไทย ชมน้ำตกไรน์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมืองลูเชิร์น สะพานไม้ชาเปล อนสาวรีย์สิงโตสะอื้น ซูริค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ช้อปปิ้งเมืองซุก เมืองอินเตอร์ลาเคน ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

รหัสทัวร์

CH_SV00004

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

13 พ.ย. 67 - 10 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

พ.ย. 67

69,888฿

13-19

ธ.ค. 67

69,888฿

04-10

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

69,888

69,888

69,888

12,500

14,500

-

25

04 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

69,888

69,888

69,888

12,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิส แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์

Day : 3

เมืองมองเทรอซ์ - หมู่บ้านโกล เดอ ปิยง - นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เมืองทาซ - นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านเซอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn สู่ ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่ง Shuttle train สู่ เมืองทาช

Day : 4

เมืองทาซ - เมืองอินเตอร์ลาเคน - Kirchofer - เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz

Day : 5

เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG Store - เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

Day : 6

เมืองซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day : 7

ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง