เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 8วัน 5คืน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขา Grindelwald First ฉายา “Top of Adventure” Unseen เปิดใหม่ล่าสุด First View ชมเทือกเขาแอลป์ 360องศา เที่ยวอุทยานโดโลไมท์ ชม 2 ทะเลสาบสุดสวย Lake Misurina และ Lake Braies เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวน้ำตกไรน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ล่องเรือ Gondola ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของเกาะเวนิส ขึ้นลิฟท์ชมยอดมหาวิหารแห่งมิลาน Milano Duomo Terrace พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน สวิสฟองดูว์ พร้อมลิ้มรสพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ

รหัสทัวร์

CH_TK00003

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 09 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

135,995บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ย. 67

135,995฿

04-11

ต.ค. 67

135,995฿

02-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

135,995

133,995

131,995

19,995

-

105,559

25

02 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

135,995

133,995

131,995

19,995

-

105,559

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

อิสตันบูล (ตุรเกีย) - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) -กรินเดลวาลด์เฟียสต์ The Top of Adventure- อินเทอร์ลาเก้น

Day : 3

กรินเดลวาลด์-ลูเซิร์น-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์- เคมป์เท่น (เยอรมัน)

Day : 4

เคมป์เท่น-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์- อินน์สบรูค (ออสเตรีย)

Day : 5

อินน์สบรูค -เขตอุทยานโดโลไมท์ (อิตาลี) - ทะเลสาบเบรียส-ทะเลสาบมิซูริน่า-เบลลูโน่

Day : 6

เบลลูโน่-เกาะเวนิส - ล่องเรือ Gondola - เวโรน่า

Day : 7

เวโรน่า- มิลาน-สนามบิน

Day : 8

อิสตันบูล (ตุรเกีย) - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง