เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี่ พิชิต 2 เขา GORNERGAT JUNGFRAU 9วัน 7คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี่ พิชิต 2 เขา GORNERGAT JUNGFRAU 9วัน 7คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี่ พิชิต 2 เขา GORNERGAT JUNGFRAU 9วัน 7คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี่ พิชิต 2 เขา GORNERGAT JUNGFRAU 9วัน 7คืน ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ ลูเซิร์น อิเซวาล อินเทอลาเก้น เวเวย์ มองเทรอ เซอเเมท โคโม่ วาเรนน่า เบลลาจิโอ ช้อปปิ้งมิลานจุใจ

รหัสทัวร์

CH_EK00083

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

21 ต.ค. 67 - 18 พ.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

139,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ต.ค. 67

139,999฿

21-29

พ.ย. 67

139,999฿

10-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

139,999

139,999

138,999

20,900

-

-

26

10 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

139,999

139,999

138,999

20,999

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - ซูริค

Day : 2

ซไตร์อัมไรน์ - ซาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ซูริค

Day : 3

ลูเซิร์น - ซาฟฟ์เฮาเซฺน - อนุสาวรีย์สิงโต - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอินเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg

Day : 4

เมืองกรินเดอวาลด์ - กระเช้า EIger Express - อุโมงค์น้ำเเข็ง - อุโมงค์โลกอัลไพน์ - Jungfrau Panorama view - อินเทอลาเก้นท์

Day : 5

เวอเวยื - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาซ - เซอร์เเมท - อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์เเมท

Day : 6

รถไฟกอร์เนอร์การ์ท - ถนนสาย E62 - มิลาน

Day : 7

วาเลนน่า - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - เมืองเบลลาจีโอ้ - มิลาน

Day : 8

ปราสาทสฟอร์ซ่า - ทหาวิหารดูโอโม่ - อิสระช้อปปิ้ง

Day : 9

ดูไบ - กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง