เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท 4วัน 3คืน (VU)

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท 4วัน 3คืน (VU)

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท 4วัน 3คืน (VU)

เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท 4วัน 3คืน ถ่ายรูปไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม ล่องเรื่อรับประทานอาหาร น้ำตกดาทันลา ตลาดกลางคืน นั่งกระเช้าชมวัดตั้กลม ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว

รหัสทัวร์

VN_VU00041

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

26 ก.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietravel Airlines

ก.ค. 67

14,999฿

26-29

ส.ค. 67

14,999฿

09-12

ก.ย. 67

13,999฿

26-29

ต.ค. 67

13,999฿

03-06

14,999฿

10-13

13,999฿

17-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,999

14,999

14,999

3,500

4,900

12,999

25

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

14,999

14,999

14,999

3,500

4,900

12,999

25

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

13,999

13,999

13,999

3,500

4,900

11,999

25

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

13,999

13,999

13,999

3,500

4,900

11,999

25

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,999

3,500

4,900

12,999

25

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

13,999

13,999

13,999

3,500

4,900

11,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรรภูมิ กรุงเทพ-สนามบินโฮจิมินห์-THE CAFE' APARTMENTS

Day : 2

เมืองดาลัท-น้ำตกดาตันลา-นั่งกระเข้าไฟฟ้า-วัดตี้กลัม-พระราชวังบ๋าวด๋าย-ศูนย์ OTOP ดาลัท-ตลาดกลางคืนดาลัท

Day : 3

ทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยีย-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนกาแฟชะมด-เมืองไซง่อน-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

Day : 4

ถ่ายรูปหน้าไปรษณีย์กลาง-บสถ์เนอร์เทอร์ดาม-สนามบินโฮจิมินห์-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง