เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6วัน 5คืน (ZH)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6วัน 5คืน (ZH)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6วัน 5คืน (ZH)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6วัน 5คืนเที่ยวนครโบราณซีอาน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน ย้อนรอยอดีตกองทัพสุดยิ่งใหญ่ "สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี" แวะถ้ำผาหลงเหมินงานแกะสลักริมผา ชมงโชว์กังฟูวัดเส้าหลิน

รหัสทัวร์

CN_ZH00002

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

12 พ.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

29,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Shenzhen Airlines

มิ.ย. 67

30,999฿

02-07

29,999฿

09-14

29,999฿

16-21

29,999฿

23-28

29,999฿

30-05ก.ค.

ก.ค. 67

29,999฿

07-12

29,999฿

14-19

30,999฿

21-26

30,999฿

28-02ส.ค.

ส.ค. 67

29,999฿

04-09

30,999฿

11-16

29,999฿

18-23

29,999฿

25-30

ก.ย. 67

29,999฿

01-06

29,999฿

08-13

29,999฿

15-20

29,999฿

22-27

29,999฿

29-04ต.ค.

ต.ค. 67

29,999฿

06-11

30,999฿

13-18

30,999฿

20-25

29,999฿

27-01พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

30 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

07 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

5,000

6,000

25,999

20

28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

5,000

6,000

25,999

20

04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

5,000

6,000

25,999

20

18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

5,000

6,000

25,999

20

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

5,000

6,000

25,999

20

27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

29,999

29,999

29,999

5,000

6,000

24,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • เมืองหยุนเฉิง

Day : 2

เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน

Day : 3

เมืองลั่วหยาง • วัดเส้าหลิน • ป่าเจดีย์ • โชว์กังฟู • ถ้ำผาหลงเหมิน • ศาลเจ้ากวนอู • เมืองดบราณลั่วยี้

Day : 4

สุสานทหารดินเผา • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง

Day : 5

กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน • วัดลามะกว่างเหริน • จัตุรัสหอระฆัง • ถนนอิสลาม

Day : 6

บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง