เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์ทิเบต

/

ทัวร์ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน 7คืน (9C)

เที่ยวทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน 7คืน พระราชวังโปตาลากง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ลาซา ซีหนิง ชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม เข้าชมการสนทนาธรรมของลามะ ณ วัดเซรา

รหัสทัวร์

TB_9C00002

ประเทศ

ทิเบต

กำหนดการเดินทาง

12 ก.ค. 67 - 26 ก.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

84,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Spring Airlines

ก.ย. 67

84,900฿

11-18

84,900฿

19-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

84,900

-

-

12,000

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

84,900

-

-

12,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู

Day : 2

เมืองเฉินตู – เมืองลาซา (บินภายในประเทศ) - เข้า Check In - เขาเหย้าหวังซาน

Day : 3

พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดเซรา - วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม

Day : 4

ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ – นครซีกาเซ่

Day : 5

วัดทาชินลุนโป – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองลาซา

Day : 6

เมืองลาซา – นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

Day : 7

เมืองซีหนิง – มัสยิดตงกวน – เมืองเฉินตู (บินภายใน) - ถนนโบราณจินลี่

Day : 8

เฉินตู – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง