เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ edw4634c

Travel License : 11/07416

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน (TG)

เที่ยวอิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน พิชิต สามเขาจุดชมวิวที่เป็นไฮไลต์ แอล์ป เดอ ซุสซิ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด เมืองต่างๆ ในเขตโดโลไมต์ตั้งอยู่ในหุบเขายากในการเขาถึง เราต้องเผื่อเวลาไว้ให้เหมาะสมกับรายการทัวร์ โดโลไมท์ 3 คืน เวนิส 1 คืน ฟลอเรนซ์ 1 คืน ลา สเปเซีย 1 คืน มิลาน 2 คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า มีเวลาในเมืองต่างๆ อย่างเต็มที่ไม่เร่งรีบ

รหัสทัวร์

IT_TG00001

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

162,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

169,900฿

03-13

ก.ย. 67

162,900฿

13-23

ต.ค. 67

162,900฿

04-14

162,900฿

17-27

162,900฿

19-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

169,900

169,900

169,900

39,900

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

162,900

162,900

162,900

39,900

-

-

20

04 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

162,900

162,900

162,900

39,900

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

162,900

162,900

162,900

39,900

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

162,900

162,900

162,900

39,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน

Day : 2

มิลาน – โบลซาโน– หุบเขาโดโลไมต์ - หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ - จุดชมวิวโบสถ์ซานตา แมคดาลินา

Day : 3

โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า (มรดกโลก)

Day : 4

โอร์ทิเซย - ทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ

Day : 5

คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด - (ไดร ซินเนิน) ทะเลสาบมิซูริน่า – เมสเตร้

Day : 6

เวนิส – จตุรัสซานมาโค – นั่งเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์ - จตุรัสมีเกลันเจโล

Day : 7

ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - โบสถ์ซันตาโคเช่ - เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี - ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย

Day : 8

ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร และแวร์นาซซา) - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน

Day : 9

มิลาน – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน

Day : 10

มิลาน – ป้อมสฟอร์เซสโก้– จัตุรัสดูโอโม – เดินทางกลับ

Day : 11

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์

สาขาถนนพระรามที่ 3

057-2-96777-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง