ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินสาย-กลับบ่าย)

ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินสาย-กลับบ่าย)

ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ พักหรู 4 ดาว 3 คืนเยือนเมืองเว้ นั่งสามล้อชมพระราชวัง ล่องเรือมังกร ชมวัด เทียนมู่ ช้อปปิ้งตลาดดงบา


ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินสาย-กลับบ่าย)
รหัสทัวร์
JWLVN_VZ00154
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 ธ.ค. 66 - 27 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-เมืองเว้ -วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม
 • วันที่

  2

  เมืองเว้ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ -บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก (FANTASY PARK) -สวนดอกไม้-ประสาทพระจันทร์
 • วันที่

  3

  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-ร้านหยกอัญมณี-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง-สะพานมังกรคาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
 • วันที่

  4

  วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง- สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3500.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
15999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
20999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
14999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
12999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
5000.00 บาท
เด็กทารก
4900.00 บาท
จอยแลนด์
11999.00 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 3,500 4,900 11,999 34
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 18,999 18,999 18,999 5,000 4,900 15,999 34
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 23,999 23,999 23,999 5,000 4,900 20,999 34
07 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 17,999 17,999 17,999 5,000 4,900 14,999 34
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 4,900 12,999 34
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 4,900 11,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน