ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom Korea 5D3N

ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom Korea 5D3N

ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom Korea 5D3N ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - สะพานโซยังกัง - ล็อตเต้เวิล์ดทาวเวอร์ - สตาร์ฟิลด์ โคเอ็กซ์ มอลล์ – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - กาโรซูกิล - ย่านฮงแด - คอสเมติคเอ้าท์เลท - Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านซอโชน


ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom Korea 5D3N
รหัสทัวร์
KJKR_OZ00026
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. 66 - 27 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alasianaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - สะพานโซยังกัง
 • วันที่

  3

  ล็อตเต้เวิล์ดทาวเวอร์ - สตาร์ฟิลด์ โคเอ็กซ์ มอลล์ – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - กาโรซูกิล - ย่านฮงแด
 • วันที่

  4

  คอสเมติคเอ้าท์เลท - Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านซอโชน - ดิวตี้ฟรี - ย่านมยองดง
 • วันที่

  5

  ตลาดกวางจัง – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

29 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6900.00 บาท
เด็กทารก
10000.00 บาท
จอยแลนด์
24999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,999 บาท
เด็กมีเตียง
41,999 บาท
พักเดี่ยว
6900.00 บาท
เด็กทารก
10000.00 บาท
จอยแลนด์
26999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,999 บาท
เด็กมีเตียง
41,999 บาท
พักเดี่ยว
6900.00 บาท
เด็กทารก
10000.00 บาท
จอยแลนด์
26999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 39,999 39,999 - 6,900 10,000 24,999 25
10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 41,999 41,999 - 6,900 10,000 26,999 25
27 เม.ย. 66 - 01 พ.ค. 66 41,999 41,999 - 6,900 10,000 26,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน