������������������������������������������

AMAZING WINTER 23-27 ธันวาคม 2560 กรุ๊ปเที่ยว มองโกเลีย หน้าหนาว เยือนดินแดน

กรุ๊ป เที่ยวมองโกเลียหน้าหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน " สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนหิมะ กำหนดวันเดินทางวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส) ลูกค้าเราเดินทางด้วยกันกว่า 30 ท่าน แต่ละท่านได้สัมผัสกับหิมะ และความหน่าวเย็นชื่นมื่นกันทุกคนกับดินแดนแหน่งขุนเขาอันเงียบสงบเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันประเทศมองโกเลยเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญไม่ต้องขอวีซ่าอีกด้วย