ล่องเรือสำราญ

Costa Serena แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

Costa Serena แหลมฉบัง  สีหนุวิลล์  เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย  แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

Costa Serena แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย แหลมฉบัง


Costa Serena แหลมฉบัง  สีหนุวิลล์  เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย  แหลมฉบัง 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CRUISE_004
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ศุกร์ 19 พ.ค. 66 แหลมฉบัง - 16.00
2 เสาร์ 20 พ.ค. 66 สีหนุวิลล์ 08.00 16.00
3 อาทิตย์ 21 พ.ค. 66 เกาะฟูก๊วก 07.00 17.00
4 จันทร์ 22 พ.ค. 66 เกาะสมุย 08.30 18.00
5 อังคาร 23 พ.ค. 66 แหลมฉบัง 08.00 -

วันที่ 1 : (ศุกร์, 19 พ.ค. 66)

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
สีหนุวิลล์
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
เกาะฟูก๊วก
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
เกาะสมุย
เวลาเรือถึง
08.30
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 Interior Classic 9,999 7,999 3,999 - 16,999
Interior Premium 10,999 7,999 3,999 - -
Oceanview Classic 11,999 7,999 3,999 - 18,999
Oceanview Premium 12,999 7,999 3,999 - -
Balcony Classic 14,999 7,999 3,999 - 21,999
Balcony Premium 15,999 7,999 3,999 - 22,999
Mini Suite 21,999 9,999 5,999 - -
Suite 26,999 9,999 5,999 - -

19 May - 23 May 23
(ห้องพัก : Interior Classic)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
16,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
10,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
18,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
21,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
22,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
26,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง