ล่องเรือสำราญ

Pro The Palace *** Bring your Friend for Free

Pro The Palace *** Bring your Friend for Free

** Pro The Palace *** Bring your Friend for Free *** ชวนคนรักมาพักห้องสุดหรูแบบ luxury ในราคา 1แถม1 *** ล่องเรือสำราญ Genting Dream " 3วัน 2คืน สิงคโปร์-กัวลา-สิงคโปร์


Pro The Palace *** Bring your Friend for Free
รหัสทัวร์
CRUISE_002
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ม.ค. 66 - 26 เม.ย. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
43,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 พุธ Marina Bay 08.00 20.00
2 พฤหัสบดี Kuala Lumpur 10.00 20.00
3 ศุกร์ Marina Bay 10.00 20.00

วันที่ 1 : พุธ

ท่าเรือ
Marina Bay
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Kuala Lumpur
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Marina Bay
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 Palace Suite 43,900 22,900 - - -
Palace Deluxe Suite 46,500 24,500 - - -
Palace Deluxe Premium 49,500 25,900 - - -
29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 Palace Suite 43,900 22,900 - - -
Palace Deluxe Suite 46,500 24,500 - - -
Palace Deluxe Premium 49,500 25,600 - - -
05 เม.ย. 66 - 07 เม.ย. 66 Palace Deluxe Premium 49,500 25,900 - - -
Palace Deluxe Suite 46,500 24,500 - - -
Palace Suite 43,900 22,900 - - -
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 Palace Suite 43,900 22,900 - - -
Palace Deluxe Suite 46,500 24,500 - - -
Palace Deluxe Premium 49,500 25,900 - - -
26 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 Palace Suite 43,900 22,900 - - -
Palace Deluxe Suite 46,500 24,500 - - -
Palace Deluxe Premium 49,500 25,900 - - -

22 Mar - 24 Mar 23
(ห้องพัก : Palace Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
25,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
25,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
25,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
25,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
25,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง