ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ฮ่องกง น่านน้ำสากล ญาจาง(เวียดนาม) ดานัง(เวียดนาม) น่านน้ำสากล ฮ่องกง


ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
CRU_0175
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ย. 66 - 14 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
41,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Sun ฮ่องกง 15:00
2 Mon ล่องน่านน้ำสากล
3 Tue นาตรัง 08.00 18.00
4 Wed ดานัง 11.00 21.00
5 Thu ล่องน่านน้ำสากล
6 Fri ฮ่องกง 12.00

วันที่ 1 : Sun

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
15:00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
นาตรัง
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
ดานัง
เวลาเรือถึง
11.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
10 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 132,500 95,800 - - -
71,900 35,900 - - -
56,500 28,500 - - -
41,900 20,900 - - -
18 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 132,500 95,800 - - -
71,900 35,900 - - -
56,500 28,500 - - -
41,900 20,900 - - -
17 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 41,900 20,900 - - -
132,500 95,800 - - -
71,900 35,900 - - -
56,500 28,500 - - -
14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 56,500 28,500 - - -
41,900 20,900 - - -
132,500 95,800 - - -
71,900 35,900 - - -

10 Dec - 15 Dec 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
132,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
95,800 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
28,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
132,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
95,800 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
28,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
132,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
95,800 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
28,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
28,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
132,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
95,800 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
35,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง