ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี ฉงชิ่ง เฟิงตู เฟิงเจีย เขื่อนสามหุบเขา อี้ชาง


ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0162
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ก.ค. 66 - 01 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Century Victory
Century Victory
ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ฉงชิ่ง - -
2 เฟิงตู - -
3 เฟิงเจีย - -
4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง - -

วันที่ 1 :

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง