ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ France Italy Malta Spain France


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0152
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Marseille (Provence), France - 18.00
2 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00/18.00
3 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
4 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
5 WED Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
6 THU At Sea - -
7 FRI Barcelona, Spain 09.00 07.00
8 SAT Marseille (Provence), France 07.00/08.00 -

วันที่ 1 : SAT

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00/18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
07.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00/08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
09 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 36,900 - - - -
58,900 - - - -
29,900 - - - -
39,900 - - - -
16 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 62,900 - - - -
40,900 - - - -
33,900 - - - -
43,900 - - - -
23 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 89,900 - - - -
67,900 - - - -
70,900 - - - -
60,900 - - - -
30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 103,900 - - - -
57,900 - - - -
64,900 - - - -
68,900 - - - -

09 Dec - 16 Dec 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
103,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง