ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน ฉงชิ่ง – เฟิงตู – เฟิงเจีย – เขื่อนสามหุบเขา – อี้ชาง


ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0137
จำนวนวันเดินทาง
4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค. 66 - 01 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Century Victory
Century Victory
ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ฉงชิ่ง
2 เฟิงตู
3 เฟิงเจีย
4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง

วันที่ 1 :

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง