ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Genting Dream : Full Package (FD) สงกรานต์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream : Full Package (FD) สงกรานต์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream : Full Package (FD) สงกรานต์ 12-15 เมษายน 2566 พักที่สิงคโปร์ 1 คืน พร้อมทัวร์ที่สิงคโปร์


ล่องเรือสำราญ Genting Dream : Full Package (FD) สงกรานต์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0134
จำนวนวันเดินทาง
4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Wed Singapore 8pm
2 Thu Kuala Lumpur 10am 8pm
3 Fri Singapore 10am

วันที่ 1 : Wed

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Kuala Lumpur
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10am
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 Inside Staterroom 29,900 - - - 11,000
Balcony Stateroom 33,900 - - - 11,000

12 Apr - 15 Apr 23
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท
พักเดี่ยว
11,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท
พักเดี่ยว
11,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง