Code : P&K TD_SG002

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 2N

3 วัน 2 คืน | 9,999 THB

P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ดูรายละเอียด
Code : P&K_JVN03

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน | 12,900 THB

กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่งนี้ ยังคงรักษาความเป็ น เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรงั่ เศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการ ก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD JP37

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Snow

5 วัน 3 คืน | 23,900 THB

นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ลอ่ งเรอืทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดานิ ออนเซ็น โอชโินะฮคั ไก หรอื FUJITEN SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ ชอ้ ปปิ้งชนิ จกู ุ นาริตะ
ดูรายละเอียด
Code : VW_MV010

แพคเกจมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

3 วัน 2 คืน | 28,900 THB

บินตรงท่องเที่ยวมัลดีฟส์ อีกหนึ่งดินดินแดนในฝันของคนอีกจํานวนไม่น้อย ทริปนี้จะพาเปิดประสบการณ์การนั่ง Sea plane หรือเรือบินน้ํา ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น รวมทั้งได้มองเห็นทิวทัศน์จากมุมบนที่งามมากมายๆ แล้วก็พาไป นอนพักห้องพักกึ่งกลางน้ํา Water Villas แบบสบายๆกระโจนเล่นน้ํา มองต้นปะการัง
ดูรายละเอียด
Code : VW_TR005

ทัวร์ตุรกี UniquelyTurkey 10 Days 7 Nights

10 วัน 7 คืน | 32,900 THB

พระราชวังโดลมาบาห์เช จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ชานัคคาเล่ ถ่ายรูปม้าไม้เมืองทรอย เมืองเก่าทรอย เพอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชมอะโครโปลิส เมืองเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี คูซาดาซ ึปามุคคาเล นครเฮราโพลิส ปราสาทปุยฝ้ าย ปามุคคาเล ถ ้าคักลิก คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย การแสดงระบ าหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลี กรุงอังการ่า กรุงอังการ่า อีสตันบูล สไปรซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สนามบิน อีสตันบูบ คูเวตซิติ
ดูรายละเอียด
Code : VW_IN002

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ

7 วัน 4 คืน | 34,900 THB

จัยปูร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด เดลี เดลี ศรีนาคาร์ พาฮาแกม ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค
ดูรายละเอียด

Code : P&K TD_SG002

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 2N

3 วัน 2 คืน | 9,999 THB

P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ดูรายละเอียด