P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
russia | 6 วัน 3 คืน
34,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน รัสเซี่ยนเซอร์คัส และนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
เดินทาง : มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
spain | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งถือได้ว่าเป็น LANDMARK สำคัญของทั้ง สเปน ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวงแห่งสเปน และพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ชมระบำฟลามิงโก้ ที่สวยงามอีกด้วย
เดินทาง : มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
22 - 28 มีนาคม 2018  39,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  39,900 THB
03 - 09 เมษายน 2018 วันจักรี  39,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
24 - 30 เมษายน 2018  39,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  39,900 THB
03 - 09 พฤษภาคม 2018  40,900 THB
09 - 15 พฤษภาคม 2018 วันพืชมงคล  40,900 THB
23 - 29 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  40,900 THB
05 - 11 มิถุนายน 2018  40,900 THB
19 - 25 มิถุนายน 2018  40,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
russia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับทริปพิเศษสุด ๆ นำพาท่านสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ Aurora Light เที่ยวหมู่บ้านซามี่ จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนฌซอร์คัส
เดินทาง : มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 - 29 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  40,900 THB
13 - 19 มิถุนายน 2018  40,900 THB
27 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2018  40,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมียม ถ่ายรูปกับลูกเหล็กขนาดยักษ์ และชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเซ่ ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ ดอกบานสะพรั่งสวยงาม จะมีเทศกาลแสดงกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเราP&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ ไม่รวมค่า VISA
เดินทาง : มิถุนายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  39,900 THB
03 - 09 เมษายน 2018 วันจักรี  43,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  53,900 THB
27 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  43,900 THB
27 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  43,900 THB
13 - 19 มิถุนายน 2018  43,900 THB
27 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2018  43,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
22 - 28 มีนาคม 2018  39,900 THB
28 มีนาคม - 03 เมษายน 2018  39,900 THB
30 มีนาคม - 05 เมษายน 2018  39,900 THB
04 - 10 เมษายน 2018 วันจักรี  40,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
12 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
20 - 26 เมษายน 2018  40,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
27 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
01 - 07 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
03 - 09 พฤษภาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 พฤษภาคม 2018  40,900 THB
09 - 15 พฤษภาคม 2018 วันพืชมงคล  40,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เมืองอัมสเตอร์ดัม
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
30 มีนาคม - 05 เมษายน 2018  39,900 THB
02 - 08 เมษายน 2018 วันจักรี  40,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
12 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
24 - 30 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  40,900 THB
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  40,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  40,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
11 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  55,900 THB
16 - 23 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  45,900 THB
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  45,900 THB
25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  45,900 THB
22 - 29 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  45,900 THB
12 - 19 มิถุนายน 2018  45,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  67,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  49,900 THB
23 - 29 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  59,900 THB
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  49,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ กลำงเซียร์ 3000 – โลซำนน์ – ศำลำไทย สวิสฯ เบริ์น – บ่อหมีสีน ้ำตำล – จุงเคอร์นกำสเซ – นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลำเก้น – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปำรำดำพลำทซ์ – ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ
เดินทาง : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  59,900 THB
09 - 15 พฤษภาคม 2018 วันพืชมงคล  49,900 THB
24 - 30 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  49,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  49,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
30 มีนาคม - 06 เมษายน 2018 วันจักรี  54,900 THB
02 - 09 เมษายน 2018 วันจักรี  57,900 THB
08 - 15 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  64,900 THB
10 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  64,900 THB
12 - 19 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  64,900 THB
18 - 25 เมษายน 2018  57,900 THB
20 - 27 เมษายน 2018  57,900 THB
26 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  57,900 THB
07 - 14 พฤษภาคม 2018 วันพืชมงคล  57,900 THB
11 - 18 พฤษภาคม 2018 วันพืชมงคล  57,900 THB
25 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  57,900 THB
26 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  57,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – มอสโคว์ – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ – อำรบัท พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภณั ฑอ์ำรเ์มอรร์ี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ หอระฆังพระเจ้ำอีวำน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอรค์ ส สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟกี้ จตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ล่องเรือ
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  59,900 THB
12 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  67,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  59,900 THB
23 - 29 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  59,900 THB
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  59,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ โลซำนน์ ส ำนักงำนโอลิมปิ คสำกล ศำลำไทย เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปรำสำทชิลยอง เบิร์น บ่อหมีสีน ้ำตำล ถนนจุงเคอร์นกำสเซ นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
11 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  69,900 THB
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  62,900 THB
23 - 30 พฤษภาคม 2018 วันวิสาขบูชา  62,900 THB
12 - 19 มิถุนายน 2018  62,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
30 มีนาคม - 07 เมษายน 2018 วันจักรี  59,900 THB
03 - 11 เมษายน 2018 วันจักรี  66,900 THB
27 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  62,900 THB
26 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  62,900 THB
13 - 21 มิถุนายน 2018  62,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ กลำสโกว์ กลำสโกว์ มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ เอดินเบอระ ปรำสำทเอดินเบอระ– วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน ยอร์ค มหำวิหำรยอร์ค แมนเชสเตอร์ สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บำ้นเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ คำร์ดิฟฟ บำธ โรงอำบน ้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์ ลอนดอน
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,