P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 29 มกราคม 61  34,900 THB
20 - 25 กุมภาพันธ์ 61  34,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 61  34,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 61  34,900 THB
06 - 11 มีนาคม 61  34,900 THB
15 - 20 มีนาคม 61  34,900 THB
20 - 25 มีนาคม 61  34,900 THB

russia | 6 วัน 3 คืน
34,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน รัสเซี่ยนเซอร์คัส และนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 12 มีนาคม 2561  39,900 THB

spain | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งถือได้ว่าเป็น LANDMARK สำคัญของทั้ง สเปน ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวงแห่งสเปน และพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ชมระบำฟลามิงโก้ ที่สวยงามอีกด้วย
เดินทาง : มีนาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 61  49,900 THB
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2561  39,900 THB
16 - 22 มีนาคม 61  39,900 THB
22 - 28 มีนาคม 2561  39,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2561  39,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 (วาเลนไทน์)  59,900 THB
26 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2561  59,900 THB
11 - 18 มีนาคม 2561  59,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับทริปพิเศษสุด ๆ นำพาท่านสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ Aurora Light เที่ยวหมู่บ้านซามี่ จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนฌซอร์คัส
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 61  49,900 THB
29 ธันวาคม 60 - 04 มกราคม 61  49,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561  49,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมียม ถ่ายรูปกับลูกเหล็กขนาดยักษ์ และชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเซ่ ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ ดอกบานสะพรั่งสวยงาม จะมีเทศกาลแสดงกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเราP&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ ไม่รวมค่า VISA
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 61  49,900 THB
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2561  39,900 THB
12 - 18 มีนาคม 2561  39,900 THB
13 - 19 มีนาคม 2561  39,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2561  39,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
20 - 26 มีนาคม 61  42,900 THB
22 - 28 มีนาคม 61  39,900 THB
28 มีนาคม - 03 เมษายน 61  39,900 THB
30 มีนาคม - 05 เมษายน 61  39,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ พร้อมนำท่านบินลัดฟ้าด้วยสายการบิน EMIRATES เพื่อสัมผัสกับความงามแบบยุโรป เช่น หอไอเฟล ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟฟาเยตต์ อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซอัมสเตอร์ดัม และพิเศษสุดๆไฮไลน์สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 ธันวาคม 60 - 04 มกราคม 61  49,900 THB
30 ธันวาคม 60 - 05 มกราคม 61  49,900 THB
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  39,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561  39,900 THB
15 - 21 มีนาคม 2561  39,900 THB
30 มีนาคม - 05 เมษายน 2561  39,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DE SIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ พาท่านบิดลัดฟ้าด้วยสายการบิน Emirates สู่ประเทศ Germanyไปยังสนามบินเมือง มิวนิคพาท่านชม สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่าของที่เสือใต้บาเยิรน์มิวนิค–พิเศษสุดสำหรับท่านที่หลงไหลรถยนต์ BMW เราจะนำท่านชม BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ทุกรุ่นของ BMW – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน ประเทศ Austria ซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์– อินส์บรูค – หลังคาทองคำ ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ ประเทศ Switzerland ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – น้ำตกไรน์ ไม่รวม VISA
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 61  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู้ประเทศโปรตุเกส ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งถือได้ว่าเป็น LANDMARK สำคัญของทั้ง สเปน และโปรตุเกส
เดินทาง : ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 61  59,900 THB
22 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 61  49,900 THB
20 - 27 มีนาคม 61  49,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก เที่ยวบินที่ EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็นที่แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น อินส์บรูค หลังคาทองคำ ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ ปร๊าก ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ ประตูเมืองเก่า เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK376 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
15 - 21 มีนาคม 61  49,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 61  49,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ พาทุกท่านบินลัดฟ้าสู่ดินแดนยุโรปโดยสายการบินที่มีชื่อเสียงของโลก สายการบิน Emirates นำท่านเที่ยวชม กรุงเจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ โลซานน์ ศาลาไทย บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม และพิชิตยอดเขากราเซียร์3000
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 ธันวาคม 60 - 02 มกราคม 61  59,900 THB
29 ธันวาคม 60 - 04 มกราคม 61  59,900 THB
16 - 22 กุมภาพันธ์ 61  49,900 THB
14 - 20 มีนาคม 61  49,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 61  49,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ มหาวิหารแรงส์,สตารสบูร์ก,แองเกิลเบิร์ก,ทิตลิส,ลูเซิร์น,อินเทอลาเก้น,น้ำตกไรน์,ซูริค พาท่านนั่งกระเข้า โรแต ซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเรา P&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 ธันวาคม 60 - 02 มกราคม 61  62,900 THB
28 ธันวาคม 60 04 มกราคม 61  62,900 THB
29 ธันวาคม 60 - 05 มกราคม 61  62,900 THB
24 - 31 มกราคม 2561  57,900 THB
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  57,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561  57,900 THB
08 - 15 มีนาคม 2561  57,900 THB
15 - 22 มีนาคม 2561  57,900 THB
30 มีนาคม - 06 เมษายน 2561  57,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ นำท่านสู่ ดูไบ – มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกหลายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเรา P&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 ธันวาคม 60 - 03 มกราคม 2561  69,900 THB
15 - 21 มีนาคม 61  59,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 61  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขาและทุ่งหญ้า มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ธุรกิจธนาคาร นาฬิกา ผลิตภัณฑ์นมและเนย สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตากอากาศ และนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวสวิสทั่วไปมีนิสัยรักความสงบ ความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
เดินทาง : มกราคม, มีนาคม, เมษายน, ธันวาคม
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 20 มีนาคม 61  59,900 THB
26 มีนาคม - 02 เมษายน 61  59,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
เที่ยวสแกนดิเนเวียแบบครบสูตรพาคุณเยือนประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ในเมืองสำคัญต่างๆ เช่น สต็อคโฮล์ม คาร์ลสตัท ออสโล โคเปนเฮเก้น และพิเศษหรือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินทางครั้งนี้เลยก็ว่าได้ท่านจะได้นั่งเรือสำราญและค้างคืนบนเรือหนึ่งคืนระหว่างเดินทางไปยังเมือง โคเปนเฮเก้น เที่ยว สวนสนุกทิโวลี ชมรูปปั้นลิตเติ้ลเมอร์เมด ซึ่งเรา P&K Travel Design ยินดีให้บริการท่านอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันแรกของการเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 ธันวาคม 60 - 06 มกราคม 61  69,900 THB
09 - 17 กุมภาพันธ์ 2561  59,900 THB
23 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2561  59,900 THB
09 - 17 มีนาคม 2561  59,900 THB
30 มีนาคม - 07 เมษายน 2561  59,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านบินลัดฟ้าไปกับสายการบิน EMIRATES AIRLINES ด้วยเครื่องบิน A380 มี wifi ฟรี บนเครื่อง สู่Dubai เพื่อเปลี่ยนเครื่องและท่านยังสามารถเห็นตึก Burj Khalifa อันเลื่องชื่อช๊อปปิ้ง DutyFree ที่หรูหราที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ และบินต่อไปยัง กลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์เอดินเบอระ – ปราสาทเอดินเบอระ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์– วินเดอร์เมียร์– เพรสตัน ยอร์ค – มหาวิหารยอร์ค – แมนเชสเตอร์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส – คาร์ดิฟฟ์ บาธ – โรงอาบน้ าแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ ลอนดอน ลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – โบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสพิคคาเดลลี่– บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์ – ล่องเรือแม่น้ าเทมส์– ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม