P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss
วันเข้าพรรษา ทัวร์วันเข้าพรรษา เที่ยววันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันเข้าพรรษา ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันเข้าพรรษา ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันเข้าพรรษา 2561, ทัวร์ช่วงวันเข้าพรรษา, เที่ยวช่วงวันเข้าพรรษา ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันเข้าพรรษา 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
08 - 10 กันยายน 2018  10,999 THB
04 - 06 ตุลาคม 2018  9,999 THB
13 - 15 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  13,999 THB

singapore | 3 วัน 2 คืน
9,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
23 - 26 สิงหาคม 2018  14,888 THB
27 - 30 กันยายน 2018  14,888 THB
06 - 09 กันยายน 2018  14,888 THB
25 - 28 ตุลาคม 2018  15,888 THB
18 - 21 ตุลาคม 2018  14,888 THB
11 - 14 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  15,888 THB
15 - 18 พฤศจิกายน 2018  15,888 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  15,888 THB

singapore | 4 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสายการบิน Air Asia บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิ ดใหม่ล่าสุด * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิ โตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ออร์ชาร์ด
เดินทาง : สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES รายละเอียด
22 - 26 สิงหาคม 2018  23,999 THB
05 - 09 กันยายน 2018  22,999 THB
19 - 23 กันยายน 2018  24,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Shanghai Airlines นำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หัวโจว เกาะผู่โถวซาน
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
21 - 25 กันยายน 2018  23,999 THB
19 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  24,999 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  22,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  28,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  22,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai Smile นำท่านเที่ยวเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : China Eastern รายละเอียด
22 - 26 สิงหาคม 2018  25,999 THB
19 - 23 กันยายน 2018  25,999 THB
18 - 22 ตุลาคม 2018  28,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
24,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน China Eastern Airlines นำท่านเที่ยวคุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : Nok Scoot รายละเอียด
23 - 28 สิงหาคม 2018  25,999 THB
13 - 18 กันยายน 2018  26,999 THB
20 - 25 กันยายน 2018  26,999 THB
18 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  30,999 THB

china | 6 วัน 4 คืน
25,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านเที่ยวซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : Air AsiaX รายละเอียด
23 - 27 สิงหาคม 2018  29,900 THB
06 - 10 กันยายน 2018  29,900 THB
20 - 24 กันยายน 2018  29,900 THB
04 - 08 ตุลาคม 2018  32,900 THB
18 - 22 ตุลาคม 2018  32,900 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
29,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia X นำท่านเที่ยวชมเมืองหมู่บ้ำนรำเมน – สวนสัตว์อำซำฮิคำวำ – อิออน – เมืองอำซำฮิคำวำ เมืองบิเอะ สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน ้ำสีฟ้ำ – เมืองฟุรำโน่ – โทมิตะฟำร์ม – มิตซุยเอำท์เลท – ซัปโปโร ผ่ำนชมหอนำฬิกำซัปโปโร ศำลำว่ำกำรเมืองฮอกไกโดหลังเก่ำ ท ำเนียบอิฐแดง โอตำรุ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไคมำจิ – นำฬิกาไอน้ำ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร ช็อปปิ้ง
เดินทาง : สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : Finnair รายละเอียด
scadinavia | 12 วัน 9 คืน
132,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ด้วยสายการบิน Finnair นำท่านเที่ยวชม 1 ปี มี 1 ครั้ง ปรากฎการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมทั้งล่องเรือสำราญ Silija Line DFDS นำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติค Flamsabana และนำท่านชมชมลิตเติ้ลเมอร์เมด พระราชวังอมาเลียนบอร์ก พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยานฟร็อกเนอร์ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา หมู่บ้านซานตาคลอส
เดินทาง : กรกฎาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
12 - 23 กันยายน 2018  169,000 THB
17 - 28 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  169,000 THB

canada | 12 วัน 9 คืน
169,000 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศแคนาดาด้วยสายการบิน Cathay Pacific นำท่านเที่ยว แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ – วิกตอเรีย – สวน บูชาร์ด – คัลการี – บานฟ์ – น้ำตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี – ควิเบก – น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet
เดินทาง : สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,