P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss
วันสิ้นปี ทัวร์วันสิ้นปี เที่ยววันสิ้นปี ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันสิ้นปี ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันสิ้นปี ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันสิ้นปี 2561, ทัวร์ช่วงวันสิ้นปี, เที่ยวช่วงวันสิ้นปี ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันสิ้นปี 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
01 - 04 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
15 - 18 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
22 - 25 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
07 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,989 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  11,989 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  11,989 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  13,989 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  16,989 THB

china | 4 วัน 3 คืน
9,989 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Lucky Air นำท่านเดินทางสู่เมืองถานเตี้ยน 195กม. 4ชม. นำท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : VietJet Air รายละเอียด
25 - 28 ตุลาคม 2018  12,900 THB
27 - 30 ตุลาคม 2018  12,900 THB
03 - 06 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
10 - 13 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
17 - 20 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
22 - 25 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
24 - 27 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
01 - 04 ธันวาคม 2018  12,900 THB
06 - 09 ธันวาคม 2018  12,900 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,900 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  12,900 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  12,900 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  12,900 THB
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  12,900 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  15,900 THB
28 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  15,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  15,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  15,900 THB
05 - 08 มกราคม 2019  12,900 THB
10 - 13 มกราคม 2019  12,900 THB
12 - 15 มกราคม 2019  12,900 THB
17 - 20 มกราคม 2019  12,900 THB
19 - 22 มกราคม 2019  12,900 THB
26 - 29 มกราคม 2019  12,900 THB
31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
9,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Viet Jet Air นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : VietJet Air รายละเอียด
02 - 30 พฤศจิกายน 2018  11,999 THB
02 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  13,900 THB
01 - 31 มกราคม 2019  14,900 THB
02 - 28 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
01 - 31 มีนาคม 2019  14,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
10,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Viet Jet Air นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Nok Scoot รายละเอียด
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
01 - 05 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
02 - 06 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
07 - 11 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
08 - 12 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
09 - 13 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
14 - 18 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
15 - 19 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
16 - 20 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
23 - 27 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  14,888 THB
28 - 02 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  15,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  17,888 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  17,888 THB
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  18,888 THB
07 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  18,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  16,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  15,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  15,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  15,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  15,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  14,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  15,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  15,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  16,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  23,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  22,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  22,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  17,888 THB
04 - 08 มกราคม 2019  14,888 THB
09 - 13 มกราคม 2019  15,888 THB
10 - 14 มกราคม 2019  15,888 THB
16 - 20 มกราคม 2019  15,888 THB
17 - 21 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
18 - 22 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
25 - 29 มกราคม 2019  15,888 THB
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  17,888 THB
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2019  18,888 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  22,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  22,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  28,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai smile นำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลั่วหยาง
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  22,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  28,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  22,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai Smile นำท่านเที่ยวเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
25 - 28 พฤศจิกายน 2018  23,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  28,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  28,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
25 - 28 พฤศจิกายน 2018  23,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  28,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  28,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Scoot Airline นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!!
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
06 - 11 พฤศจิกายน 2018  24,999 THB
20 - 25 พฤศจิกายน 2018  23,999 THB
18 - 23 ธันวาคม 2018  23,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  30,999 THB

china | 6 วัน 5 คืน
23,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai Smile และนำท่านเที่ยวเมือง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  26,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  28,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  28,888 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  28,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  29,888 THB
02 - 06 ธันวาคม 2018  31,888 THB
03 - 07 ธันวาคม 2018  31,888 THB
04 - 08 ธันวาคม 2018  31,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
10 - 14 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
11 - 15 ธันวาคม 2018  29,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  29,888 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  29,888 THB
17 - 21 ธันวาคม 2018  29,888 THB
18 - 22 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  29,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
24 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
25 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  32,888 THB
26 - 30 ธันวาคม 2018  32,888 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
26,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  26,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  28,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  28,888 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  28,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  29,888 THB
02 - 06 ธันวาคม 2018  31,888 THB
03 - 07 ธันวาคม 2018  31,888 THB
04 - 08 ธันวาคม 2018  31,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
10 - 14 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
11 - 15 ธันวาคม 2018  29,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  29,888 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  29,888 THB
17 - 21 ธันวาคม 2018  29,888 THB
18 - 22 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  29,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
24 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
25 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  32,888 THB
26 - 30 ธันวาคม 2018  32,888 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 5 วัน 4 คืน
26,888 THBราคาเริ่มต้น
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato , แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ , สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  32,888 THB
07 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  32,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  38,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  37,888 THB
09 - 13 มกราคม 2019  29,888 THB
11 - 15 มกราคม 2019  29,888 THB
16 - 20 มกราคม 2019  27,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
27,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเดินทางไป ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขับสโนว์โมบิล Snowmoblie ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิล
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
03 - 07 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
10 - 14 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
17 - 21 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2018  32,990 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  33,990 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  33,990 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  33,990 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  34,990 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  36,990 THB
19 - 23 มกราคม 2019  32,990 THB
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2019  32,990 THB
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2019  32,990 THB
09 - 13 มีนาคม 2019  34,990 THB
16 - 20 มีนาคม 2019  33,990 THB

mongolia | 5 วัน 3 คืน
31,990 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI TERELJ NATIONAL PARK” ห่างจากตัวเมืองอูลานบาตอร์ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2018  33,900 THB
10 - 15 พฤศจิกายน 2018  32,900 THB
24 - 29 พฤศจิกายน 2018  32,900 THB
01 - 06 ธันวาคม 2018  37,900 THB
15 - 20 ธันวาคม 2018  32,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  37,900 THB

china | 6 วัน 4 คืน
32,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai smile นำท่าน เจิ้งโจว – วัดเส้าหลิน รวมรถแบตเตอรี่ – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟูเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ถนนโบราณลั่วอี่
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB
06 - 12 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 ตุลาคม - 29 มิถุนายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 19 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  41,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ชมความงามของหอไอเฟล ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
08 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  49,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  47,900 THB
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  45,900 THB
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  45,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  52,900 THB
15 - 21 พฤศจิกายน 2018  49,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
22 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
01 - 08 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
06 - 13 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2018  54,900 THB
30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2018  54,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – มอสโคว์ – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ – อำรบัท พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภณั ฑอ์ำรเ์มอรร์ี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ หอระฆังพระเจ้ำอีวำน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอรค์ ส สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟกี้ จตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ล่องเรือ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  59,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ตุลาคม, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
14 - 22 พฤศจิกายน 2018  58,900 THB
27 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  58,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ กลำสโกว์ กลำสโกว์ มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ เอดินเบอระ ปรำสำทเอดินเบอระ– วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน ยอร์ค มหำวิหำรยอร์ค แมนเชสเตอร์ สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บำ้นเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ คำร์ดิฟฟ บำธ โรงอำบน ้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์ ลอนดอน
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,