P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
วันสงกรานต์ ทัวร์วันสงกรานต์ เที่ยววันสงกรานต์ ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันสงกรานต์ ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันสงกรานต์ ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันสงกรานต์ 2561, ทัวร์ช่วงวันสงกรานต์, เที่ยวช่วงวันสงกรานต์ ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันสงกรานต์ 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

รายละเอียด
03 - 30 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  24,500 THB

maldives | 3 วัน 2 คืน
23,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design นำท่านสู่มัลดีฟส์ อีกหนึ่งดินเเดนในฝันที่ล้อมด้วยหาดทรายสีขาวเเละทะเลสีคราม พร้อมนำทุกๆท่านสัมผัสกับท้องทะเลที่มีความสวยงามจนยากที่จะหาคำบรรยายมาเปรียบเทียบ แค่นั้นยังไม่พอนอกจากจะมีน้ำทะเลที่สวยสดงดงามแล้วเรายังมีกิจกรรมทางทะเลอีกมากมายหลายอย่างที่รอให้ทุกๆท่านได้ไปลองกันอีกด้วยนะครับ
เดินทาง : ธันวาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2018  39,900 THB
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2018 วันตรุษจีน  39,900 THB
22 - 28 มีนาคม 2018  39,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  39,900 THB
03 - 09 เมษายน 2018 วันจักรี  39,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  39,900 THB
05 - 12 พฤษภาคม 2018  39,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2018  39,900 THB
25 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2018 วันมาฆบูชา  39,900 THB
12 - 18 มีนาคม 2018  39,900 THB
13 - 19 มีนาคม 2018  39,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  39,900 THB
03 - 09 เมษายน 2018 วันจักรี  43,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  53,900 THB
27 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  43,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : เมษายน, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
20 - 26 มีนาคม 2018  42,900 THB
22 - 28 มีนาคม 2018  39,900 THB
28 มีนาคม - 03 เมษายน 2018  39,900 THB
30 มีนาคม - 05 เมษายน 2018  39,900 THB
04 - 10 เมษายน 2018 วันจักรี  40,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
12 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
20 - 26 เมษายน 2018  40,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
27 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB
03 - 09 พฤษภาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 พฤษภาคม 2018  40,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เมืองอัมสเตอร์ดัม
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2018 วันตรุษจีน  39,900 THB
28 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2018 วันมาฆบูชา  39,900 THB
15 - 21 มีนาคม 2018  39,900 THB
30 มีนาคม - 05 เมษายน 2018  39,900 THB
02 - 08 เมษายน 2018 วันจักรี  40,900 THB
10 - 16 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
12 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  40,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
15 - 22 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
26 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  49,900 THB
14 พฤษภาคม - 21 เมษายน 2018  49,900 THB
23 พฤษภาคม - 30 เมษายน 2018  49,900 THB
11 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  49,900 THB
26 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2018  49,900 THB

france | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES นำท่านเที่ยวชมริเวียร่า นีซ มาร์เซย์ เอกซ์ซองโปรวองซ์ เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ พิเศษ ขึ้นเขากลาเชียร์ 3000
เดินทาง : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
20 - 27 มีนาคม 2018  49,900 THB
11 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  55,900 THB
25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  45,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  49,900 THB
15 - 21 มีนาคม 2018  49,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  67,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ กลำงเซียร์ 3000 – โลซำนน์ – ศำลำไทย สวิสฯ เบริ์น – บ่อหมีสีน ้ำตำล – จุงเคอร์นกำสเซ – นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลำเก้น – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปำรำดำพลำทซ์ – ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2018 วันตรุษจีน  49,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  49,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  59,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : กุมภาพันธ์, เมษายน, มีนาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
15 - 21 มีนาคม 2018  59,900 THB
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  59,900 THB
11 - 17 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  67,900 THB
26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ โลซำนน์ ส ำนักงำนโอลิมปิ คสำกล ศำลำไทย เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปรำสำทชิลยอง เบิร์น บ่อหมีสีน ้ำตำล ถนนจุงเคอร์นกำสเซ นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 20 มีนาคม 2018  59,900 THB
26 มีนาคม - 02 เมษายน 2018  59,900 THB
11 - 18 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  69,900 THB
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2018 วันแรงงาน  62,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน,