เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
เข้าสู่บัญชีของคุณ
สมัครเป็นสมาชิก
P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ เที่ยววันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2561, ทัวร์ช่วงวันรัฐธรรมนูญ, เที่ยวช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
13 - 16 ธันวาคม 2018  11,989 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  11,989 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  13,989 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  16,989 THB

china | 4 วัน 3 คืน
9,989 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Lucky Air นำท่านเดินทางสู่เมืองถานเตี้ยน 195กม. 4ชม. นำท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : VietJet Air รายละเอียด
15 - 18 ธันวาคม 2018  12,900 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  12,900 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  12,900 THB
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  12,900 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  15,900 THB
28 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  15,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  15,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  15,900 THB
05 - 08 มกราคม 2019  12,900 THB
10 - 13 มกราคม 2019  12,900 THB
12 - 15 มกราคม 2019  12,900 THB
17 - 20 มกราคม 2019  12,900 THB
19 - 22 มกราคม 2019  12,900 THB
26 - 29 มกราคม 2019  12,900 THB
31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
9,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Viet Jet Air นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2019  13,900 THB
12 - 14 มกราคม 2019  12,900 THB
15 - 17 ธันวาคม 2018  13,900 THB
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  13,900 THB
22 - 24 ธันวาคม 2018  12,900 THB
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
26 - 28 มกราคม 2019  12,900 THB
28 - 30 ธันวาคม 2018  15,900 THB
30 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  15,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 02 กุมภาพันธ์ 2019 วันขึ้นปีใหม่  14,900 THB

myanmar | 3 วัน 2 คืน
11,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศพม่าด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง Shwezigon Pagoda ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดย แท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่ประ ชุมสวดมนต์
เดินทาง : กุมภาพันธ์, ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  13,900 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  13,900 THB
14 - 17 ธันวาคม 2018  13,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
11,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
14 - 17 ธันวาคม 2018  15,900 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  13,900 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  13,900 THB
26 - 29 ธันวาคม 2018  13,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  15,900 THB
04 - 07 มกราคม 2019  14,900 THB
06 - 09 มกราคม 2019  13,900 THB
09 - 12 มกราคม 2019  13,900 THB
13 - 16 มกราคม 2019  12,900 THB
16 - 19 มกราคม 2019  12,900 THB
18 - 21 มกราคม 2019  13,900 THB
20 - 23 มกราคม 2019  12,900 THB
25 - 28 มกราคม 2019  13,900 THB
27 - 30 มกราคม 2019  13,900 THB
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  12,900 THB
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  12,900 THB
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2019  12,900 THB
01 - 04 มีนาคม 2019  13,900 THB
02 - 05 มีนาคม 2019  14,900 THB
03 - 06 มีนาคม 2019  12,300 THB
07 - 11 มีนาคม 2019  13,900 THB
10 - 13 มีนาคม 2019  12,900 THB
15 - 18 มีนาคม 2019  13,900 THB
17 - 20 มีนาคม 2019  12,900 THB
22 - 25 มีนาคม 2019  13,900 THB
24 - 27 มีนาคม 2019  12,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
12,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Nok Scoot รายละเอียด
12 - 16 ธันวาคม 2018  15,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  15,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  15,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  14,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  15,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  15,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  16,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  23,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  22,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  22,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  17,888 THB
04 - 08 มกราคม 2019  14,888 THB
09 - 13 มกราคม 2019  15,888 THB
10 - 14 มกราคม 2019  15,888 THB
16 - 20 มกราคม 2019  15,888 THB
17 - 21 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
18 - 22 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
25 - 29 มกราคม 2019  15,888 THB
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  17,888 THB
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  18,888 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : Tiger Air รายละเอียด
13 - 16 ธันวาคม 2018  14,888 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  14,888 THB
17 - 20 มกราคม 2019  13,888 THB
24 - 27 มกราคม 2019  13,888 THB
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  14,888 THB
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2019  14,888 THB
02 - 05 มีนาคม 2019  14,888 THB
07 - 10 มีนาคม 2019  14,888 THB
15 - 18 มีนาคม 2019  14,888 THB
21 - 24 มีนาคม 2019  14,888 THB

taiwan | 4 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Tiger Air นำท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป New Taipei City จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี PingxiLine
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
14 - 18 ธันวาคม 2018  14,900 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  14,900 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  14,900 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  14,900 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,900 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  14,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  19,900 THB
04 - 08 มกราคม 2019  14,900 THB
05 - 09 มกราคม 2019  14,900 THB
06 - 10 มกราคม 2019  13,900 THB
11 - 15 มกราคม 2019  14,900 THB
12 - 16 มกราคม 2019  14,900 THB
13 - 17 มกราคม 2019  13,900 THB
18 - 22 มกราคม 2019  14,900 THB
19 - 23 มกราคม 2019  13,900 THB
20 - 24 มกราคม 2019  14,900 THB
25 - 29 มกราคม 2019  14,900 THB
26 - 30 มกราคม 2019  14,900 THB
27 - 31 มกราคม 2019  14,900 THB
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  15,900 THB
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
01 - 05 มีนาคม 2019  14,900 THB
02 - 06 มีนาคม 2019  14,900 THB
03 - 07 มีนาคม 2019  14,900 THB
08 - 12 มีนาคม 2019  14,900 THB
09 - 13 มีนาคม 2019  14,900 THB
10 - 14 มีนาคม 2019  14,900 THB
15 - 19 มีนาคม 2019  14,900 THB
16 - 20 มีนาคม 2019  14,900 THB
17 - 21 มีนาคม 2019  14,900 THB
22 - 26 มีนาคม 2019  14,900 THB
23 - 27 มีนาคม 2019  14,900 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
13,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Thai Lion Air นำท่านชมตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1 5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
12 - 17 ธันวาคม 2018  17,900 THB
17 - 22 ธันวาคม 2018  16,900 THB
24 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  19,900 THB
26 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  21,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  20,900 THB
07 - 12 มกราคม 2019  16,900 THB
09 - 14 มกราคม 2019  17,900 THB
14 - 19 มกราคม 2019  16,900 THB
16 - 21 มกราคม 2019  17,900 THB
21 - 26 มกราคม 2019  16,900 THB
28 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2019  16,900 THB
30 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  17,900 THB
04 - 09 กุมภาพันธ์ 2019  20,900 THB
11 - 16 กุมภาพันธ์ 2019  17,900 THB
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
18 - 23 กุมภาพันธ์ 2019 วันมาฆบูชา  19,900 THB
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
25 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2019  17,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2019  18,900 THB
04 - 09 มีนาคม 2019  17,900 THB
06 - 11 มีนาคม 2019  17,900 THB
11 - 16 มีนาคม 2019  17,900 THB
13 - 18 มีนาคม 2019  17,900 THB
18 - 23 มีนาคม 2019  17,900 THB
20 - 25 มีนาคม 2019  17,900 THB
25 - 30 มีนาคม 2019  17,900 THB

taiwan | 6 วัน 4 คืน
16,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Thai Lion Air นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
13 - 16 ธันวาคม 2018  16,900 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  16,900 THB
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  19,900 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  18,900 THB
28 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  21,900 THB
03 - 06 มกราคม 2019  16,900 THB
10 - 13 มกราคม 2019  16,900 THB
17 - 20 มกราคม 2019  16,900 THB
24 - 27 มกราคม 2019  16,900 THB

indonesia | 4 วัน 3 คืน
16,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศอินโดนีเซียด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Eva Air รายละเอียด
09 - 13 มกราคม 2019  20,900 THB
16 - 20 มกราคม 2019  19,900 THB
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2019  20,900 THB
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  19,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2019  19,900 THB
06 - 10 มีนาคม 2019  19,900 THB
13 - 17 มีนาคม 2019  19,900 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
19,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Eva Air นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2019  22,900 THB
02 - 04 มีนาคม 2019  21,900 THB
12 - 14 มกราคม 2019  21,900 THB
15 - 17 ธันวาคม 2018  22,900 THB
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  22,900 THB
22 - 24 ธันวาคม 2018  22,900 THB
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2019  21,900 THB
26 - 28 มกราคม 2019  21,900 THB
28 - 30 ธันวาคม 2018  24,900 THB
30 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  25,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  24,900 THB

myanmar | 3 วัน 2 คืน
21,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศพม่าด้วยสายการบิน Air Asia นำทุกท่านออกเดินทางไปจุดขึ้นชมบอลลูน จากนั้น นำท่านขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000องค์แห่งพุกามในเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์เมืองหลวงเก่า การนั่งบอลลูนในพุกามถือเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาเที่ยวพุกามไม่ควรพลาดการขึ้นบอลลูนเพราะท่านจะได้ชมความสวยงามของเมืองพุกามในมุมสูง
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
12 - 15 ธันวาคม 2018  26,888 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  24,888 THB
14 - 17 ธันวาคม 2018  24,888 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  24,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  24,888 THB
17 - 20 ธันวาคม 2018  24,888 THB
18 - 21 ธันวาคม 2018  24,888 THB
19 - 22 ธันวาคม 2018  24,888 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  24,888 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  24,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  24,888 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  24,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
11 - 15 ธันวาคม 2018  29,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  29,888 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  29,888 THB
17 - 21 ธันวาคม 2018  29,888 THB
18 - 22 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  29,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
24 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
25 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  32,888 THB
26 - 30 ธันวาคม 2018  32,888 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  39,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  39,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
26,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันขึ้นปีใหม่  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019 วันจักรี  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019 วันสงกรานต์  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,