P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss
วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ เที่ยววันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2561, ทัวร์ช่วงวันรัฐธรรมนูญ, เที่ยวช่วงวันรัฐธรรมนูญ ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
01 - 04 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
15 - 18 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
22 - 25 พฤศจิกายน 2018  11,989 THB
07 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,989 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  11,989 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  11,989 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  13,989 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  16,989 THB

china | 4 วัน 3 คืน
9,989 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Lucky Air นำท่านเดินทางสู่เมืองถานเตี้ยน 195กม. 4ชม. นำท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นำท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : VietJet Air รายละเอียด
25 - 28 ตุลาคม 2018  12,900 THB
27 - 30 ตุลาคม 2018  12,900 THB
03 - 06 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
10 - 13 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
17 - 20 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
22 - 25 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
24 - 27 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
01 - 04 ธันวาคม 2018  12,900 THB
06 - 09 ธันวาคม 2018  12,900 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,900 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  12,900 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  12,900 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  12,900 THB
22 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  12,900 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  15,900 THB
28 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  15,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  15,900 THB
31 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  15,900 THB
05 - 08 มกราคม 2019  12,900 THB
10 - 13 มกราคม 2019  12,900 THB
12 - 15 มกราคม 2019  12,900 THB
17 - 20 มกราคม 2019  12,900 THB
19 - 22 มกราคม 2019  12,900 THB
26 - 29 มกราคม 2019  12,900 THB
31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  12,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
9,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Viet Jet Air นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
25 - 28 ตุลาคม 2018  12,900 THB
01 - 04 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
15 - 18 พฤศจิกายน 2018  12,900 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  13,900 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  14,900 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  13,900 THB
14 - 17 ธันวาคม 2018  13,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
11,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Nok Scoot รายละเอียด
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
01 - 05 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
02 - 06 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
07 - 11 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
08 - 12 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
09 - 13 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
14 - 18 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
15 - 19 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
16 - 20 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
23 - 27 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  14,888 THB
28 - 02 พฤศจิกายน 2018  14,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  15,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  17,888 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  17,888 THB
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  18,888 THB
07 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  18,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  16,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  15,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  15,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  15,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  15,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  14,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  15,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  15,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  16,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  15,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  23,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  22,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  22,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  17,888 THB
04 - 08 มกราคม 2019  14,888 THB
09 - 13 มกราคม 2019  15,888 THB
10 - 14 มกราคม 2019  15,888 THB
16 - 20 มกราคม 2019  15,888 THB
17 - 21 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
18 - 22 มกราคม 2019  15,888 THB
23 - 27 มกราคม 2019  15,888 THB
24 - 28 มกราคม 2019  15,888 THB
25 - 29 มกราคม 2019  15,888 THB
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  15,888 THB
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2019  17,888 THB
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2019  18,888 THB

taiwan | 5 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : Tiger Air รายละเอียด
02 - 05 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
08 - 11 พฤศจิกายน 2018  13,888 THB
15 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  13,888 THB
29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  13,888 THB
01 - 04 ธันวาคม 2018  13,888 THB
07 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  15,888 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  14,888 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  14,888 THB
17 - 20 มกราคม 2019  13,888 THB
24 - 27 มกราคม 2019  13,888 THB
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  14,888 THB
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2019  14,888 THB
02 - 05 มีนาคม 2019  14,888 THB
07 - 10 มีนาคม 2019  14,888 THB
15 - 18 มีนาคม 2019  14,888 THB
21 - 24 มีนาคม 2019  14,888 THB

taiwan | 4 วัน 3 คืน
13,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศไต้หวันด้วยสายการบิน Tiger Air นำท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป New Taipei City จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี PingxiLine
เดินทาง : มีนาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
25 - 28 พฤศจิกายน 2018  23,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  28,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  28,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
25 - 28 พฤศจิกายน 2018  23,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  28,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  28,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  26,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  26,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Scoot Airline นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!!
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 - 04 ธันวาคม 2018  23,888 THB
02 - 05 ธันวาคม 2018  26,888 THB
03 - 06 ธันวาคม 2018  26,888 THB
04 - 07 ธันวาคม 2018  26,888 THB
05 - 08 ธันวาคม 2018  26,888 THB
08 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
09 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
10 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  26,888 THB
12 - 15 ธันวาคม 2018  26,888 THB
13 - 16 ธันวาคม 2018  24,888 THB
14 - 17 ธันวาคม 2018  24,888 THB
15 - 18 ธันวาคม 2018  24,888 THB
16 - 19 ธันวาคม 2018  24,888 THB
17 - 20 ธันวาคม 2018  24,888 THB
18 - 21 ธันวาคม 2018  24,888 THB
19 - 22 ธันวาคม 2018  24,888 THB
20 - 23 ธันวาคม 2018  24,888 THB
21 - 24 ธันวาคม 2018  24,888 THB
23 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  24,888 THB
27 - 30 ธันวาคม 2018  24,888 THB

japan | 4 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เดินทาง : ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  26,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  28,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  28,888 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  28,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  29,888 THB
02 - 06 ธันวาคม 2018  31,888 THB
03 - 07 ธันวาคม 2018  31,888 THB
04 - 08 ธันวาคม 2018  31,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
10 - 14 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
11 - 15 ธันวาคม 2018  29,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  29,888 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  29,888 THB
17 - 21 ธันวาคม 2018  29,888 THB
18 - 22 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  29,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
24 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
25 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  32,888 THB
26 - 30 ธันวาคม 2018  32,888 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
26,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  26,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  28,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  28,888 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  28,888 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  29,888 THB
02 - 06 ธันวาคม 2018  31,888 THB
03 - 07 ธันวาคม 2018  31,888 THB
04 - 08 ธันวาคม 2018  31,888 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
09 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
10 - 14 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  31,888 THB
11 - 15 ธันวาคม 2018  29,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  29,888 THB
16 - 20 ธันวาคม 2018  29,888 THB
17 - 21 ธันวาคม 2018  29,888 THB
18 - 22 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
20 - 24 ธันวาคม 2018  29,888 THB
21 - 25 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
23 - 27 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
24 - 28 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  29,888 THB
25 - 29 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  32,888 THB
26 - 30 ธันวาคม 2018  32,888 THB
27 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  32,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB

japan | 5 วัน 4 คืน
26,888 THBราคาเริ่มต้น
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato , แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ , สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  32,888 THB
07 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  32,888 THB
12 - 16 ธันวาคม 2018  29,888 THB
14 - 18 ธันวาคม 2018  29,888 THB
19 - 23 ธันวาคม 2018  29,888 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  39,888 THB
30 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  38,888 THB
31 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  37,888 THB
09 - 13 มกราคม 2019  29,888 THB
11 - 15 มกราคม 2019  29,888 THB
16 - 20 มกราคม 2019  27,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
27,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเดินทางไป ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขับสโนว์โมบิล Snowmoblie ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิล
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม,
สายการบิน : Mongolian Airlines รายละเอียด
03 - 07 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
10 - 14 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
17 - 21 พฤศจิกายน 2018  31,990 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2018  32,990 THB
01 - 05 ธันวาคม 2018  33,990 THB
08 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  33,990 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  33,990 THB
22 - 26 ธันวาคม 2018 วันคริสต์มาส  34,990 THB
29 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  36,990 THB
19 - 23 มกราคม 2019  32,990 THB
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2019  32,990 THB
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2019  32,990 THB
09 - 13 มีนาคม 2019  34,990 THB
16 - 20 มีนาคม 2019  33,990 THB

mongolia | 5 วัน 3 คืน
31,990 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการบิน Mongolia Airlines นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI TERELJ NATIONAL PARK” ห่างจากตัวเมืองอูลานบาตอร์ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : การบินไทย รายละเอียด
08 - 12 พฤศจิกายน 2018  38,888 THB
09 - 13 พฤศจิกายน 2018  38,888 THB
10 - 14 พฤศจิกายน 2018  35,888 THB
15 - 19 พฤศจิกายน 2018  38,888 THB
16 - 20 พฤศจิกายน 2018  39,888 THB
17 - 21 พฤศจิกายน 2018  38,888 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  38,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  39,888 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2018  39,888 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2018  40,888 THB
06 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,888 THB
13 - 17 ธันวาคม 2018  39,888 THB
15 - 19 ธันวาคม 2018  39,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
35,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Thai Airway โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ โรงงาน ชอคโกแลต อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB
06 - 12 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 ตุลาคม - 29 มิถุนายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 19 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  41,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ชมความงามของหอไอเฟล ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  42,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  42,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
42,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES Airlines นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ Cologne เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นำท่านชมเมืองโคโลญจน์ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Oman air รายละเอียด
08 - 13 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  49,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  49,900 THB
19 - 24 มกราคม 2019  45,900 THB
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2019  45,900 THB
23 - 28 มีนาคม 2019  45,900 THB
06 - 11 เมษายน 2019  46,900 THB
13 - 18 เมษายน 2019  48,900 THB

jordan | 6 วัน 4 คืน
45,900 THBราคาเริ่มต้น
JORDAN 6D 4N วันแรก กรุงเทพฯ มัสกัต อัมมาน วันที่สอง อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม วันที่สาม วาดิรัม – เพตรา วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน มัสกัต วันที่หก มัสกัต กรุงเทพฯ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  47,900 THB
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  45,900 THB
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  45,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ตุลาคม, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  60,200 THB

maldives | 4 วัน 3 คืน
62,800 THBราคาเริ่มต้น
Promotion สุดพิเศษ เพียงจองภายในเดือนกันยายน รับส่วนลดทันที 5,000 บาทต่อท่าน หรือ เลือกรับสิทธิ upgrade ห้องฟรี!!!! พิเศษยิ่งกว่า กับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางโดย Seaplane จากสนามบินสู่ที่พัก อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เดินทาง : พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
05 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  62,900 THB
17 - 24 มกราคม 2019  62,900 THB
29 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2019  62,900 THB
14 - 21 กุมภาพันธ์ 2019  62,900 THB
27 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2019  62,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
62,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวันเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเชมเบอร์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ช้อปปิ้งถนนอารบัทเเละตลาดอิสมาลอฟ ล่องเรือเเม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนเวอร์คัส
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 - 30 พฤศจิกายน 2018  72,700 THB
01 - 20 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  72,700 THB

maldives | 4 วัน 3 คืน
67,000 THBราคาเริ่มต้น
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วย Seaplane จากสนามบินสู่ที่พัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางน้ำทะเลใส ฟ้าสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆให้เลือกเล่นมากมาย
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Finnair รายละเอียด
05 - 12 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  109,000 THB
16 - 23 มกราคม 2019  109,000 THB
13 - 20 กุมภาพันธ์ 2019  109,000 THB

iceland | 8 วัน 5 คืน
109,000 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน ฟินแอร์ ท่องเที่ยว เมืองเรยาวิค หมู่บ้านวิค โจกุลซาลอน หาดทรายดำ REYNISFJARA อุทยานเเห่งชาติธิงเวลลีย์ น้ำตกกุลล์ฟอร์ส น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์ยา บลูลากูน
เดินทาง : ธันวาคม, กุมภาพันธ์, มกราคม,