P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss
วันปิยมหาราช ทัวร์วันปิยมหาราช เที่ยววันปิยมหาราช ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันปิยมหาราช ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันปิยมหาราช ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันปิยมหาราช 2561, ทัวร์ช่วงวันปิยมหาราช, เที่ยวช่วงวันปิยมหาราช ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันปิยมหาราช 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : VietJet Air รายละเอียด
02 - 30 พฤศจิกายน 2018  11,999 THB
02 - 31 ธันวาคม 2018 วันสิ้นปี  13,900 THB
01 - 31 มกราคม 2019  14,900 THB
02 - 28 กุมภาพันธ์ 2019  14,900 THB
01 - 31 มีนาคม 2019  14,900 THB

vietnam | 4 วัน 3 คืน
10,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศเวียดนามด้วยสายการบิน Viet Jet Air นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
china | 5 วัน 4 คืน
20,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Air Asia นำท่านเที่ยวซัวเถา เหมยโจว หย่าติ้ง บ้านดิน
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
23 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  31,888 THB
24 - 28 ตุลาคม 2018  26,888 THB
25 - 29 ตุลาคม 2018  26,888 THB
26 - 30 ตุลาคม 2018  26,888 THB
27 - 31 ตุลาคม 2018  26,888 THB
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
01 - 05 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
02 - 06 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
03 - 07 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
04 - 08 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
05 - 09 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
06 - 10 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
07 - 11 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
08 - 12 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
09 - 13 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
10 - 14 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
11 - 15 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
12 - 16 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
13 - 17 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
14 - 18 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
15 - 19 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
16 - 20 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
17 - 21 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
18 - 22 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
19 - 23 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
20 - 24 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
23 - 27 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
25 - 29 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
26 - 30 พฤศจิกายน 2018  25,888 THB
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  25,888 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2018  25,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
22,888 THBราคาเริ่มต้น
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  22,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  22,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  28,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai smile นำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลั่วหยาง
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  22,999 THB
28 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  28,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2018  22,999 THB

china | 5 วัน 4 คืน
22,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศจีนด้วยสายการบิน Thai Smile นำท่านเที่ยวเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
23 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  31,888 THB
25 - 29 ตุลาคม 2018  27,888 THB
26 - 30 ตุลาคม 2018  27,888 THB
27 - 31 ตุลาคม 2018  27,888 THB
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2018  27,888 THB
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2018  27,888 THB
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2018  27,888 THB
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2018  27,888 THB
01 - 05 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
02 - 06 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
03 - 07 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
04 - 08 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
05 - 09 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
06 - 10 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
07 - 11 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
08 - 12 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
09 - 13 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
10 - 14 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
11 - 15 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
12 - 16 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
13 - 17 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
14 - 18 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
15 - 19 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
16 - 20 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
17 - 21 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
18 - 22 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
19 - 23 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
20 - 24 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
23 - 27 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
25 - 29 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
26 - 30 พฤศจิกายน 2018  26,888 THB
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2018  26,888 THB

japan | 5 วัน 3 คืน
23,888 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : Nok Scoot รายละเอียด
22 - 26 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  28,999 THB

japan | 5 วัน 4 คืน
23,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Nok Scoot นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
22 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  35,888 THB

japan | 6 วัน 4 คืน
28,888 THBราคาเริ่มต้น
ฮอกไกโด Hokkaido / 北海道 เป็นทั้งภูมิภาค ชื่อของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อมีความหมายตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ”
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
maldives | 4 วัน 3 คืน
34,600 THBราคาเริ่มต้น
โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ คนรักทะเลไม่ควรพลาด!!!! ในราคาไม่ไกลเกินเอื้อม กับจุดหมายปลายทางที่ทุกคนใฝ่ฝัน ดื่มด่ำกับบรรยากาศเงียบสงบ ทะเลสีฟ้าใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดประทับใจที่ยากจะลืม หมดเขตการจอง 30 กันยายน 2561
เดินทาง :
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
maldives | 4 วัน 3 คืน
36,100 THBราคาเริ่มต้น
หนีร้อนมาเล่นน้ำทะเลใสๆ ที่พักสวยๆกันที่มัลดีฟกันเถอะ!!! ที่พักสุดชิค บรรยากาศดี เหมาะสำหรับมาใช้ชีวิตแบบสโลไล้ฟ์ วางทุกอย่างไว้แล้วผ่อนคลายกับทะเลใสๆ ฟ้าสวยๆ ลมเย็นๆ อาหารอร่อยๆ ครบทุกมื้อ รวมถึงเครื่องดื่ม ประสบการณ์ดีดีรออยู่แล้ว เพียงจองภายในวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561!!!
เดินทาง :
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
maldives | 4 วัน 3 คืน
37,000 THBราคาเริ่มต้น
นำท่าน พักผ่อน ใช้ชีวิต slow life ที่ประเทศมัลดีฟส์ ปลายทางที่หลายๆคนใฝ่ฝัน สัมผัสกับบรรยากาศผู้คนที่น่ารัก บริการที่แสนอุบอุ่น โอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลใส มองเห็นตัวปลา ทริปนี้จะพาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แสนสนุกตื่นเต้น รวมทั้งสัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงาม คุณจะได้ประสบการณ์แปลกใหม่ คุ้มค่า กลับบ้านอย่างแน่นอน
เดินทาง :
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
russia | 6 วัน 3 คืน
37,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวันเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเชมเบอร์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ช้อปปิ้งถนนอารบัทเเละตลาดอิสมาลอฟ ล่องเรือเเม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนเวอร์คัส
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB
06 - 12 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB
27 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 ตุลาคม - 29 มิถุนายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  50,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : ธันวาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
france | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES Airlines นำท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ Grand Place จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
maldives | 3 วัน 2 คืน
49,600 THBราคาเริ่มต้น
นำท่าน บินตรงลัดฟ้าสู่ประเทศมัลดีฟส์ สัมผัสอีกหนึ่งดินดินแดนในฝันของอีกหลายต่อหลายท่าน ที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนอุบอุ่นไปด้วยท้องทะเลที่สวยงาม ทริปนี้จะพาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แสนสนุกตื่นเต้น รวมทั้งสัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงาม จนคุณลืมทริปที่แสนคุ้มค่าแบบนี้ได้อีกต่อไป
เดินทาง :
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  47,900 THB
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  45,900 THB
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  45,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
23 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  52,900 THB
15 - 21 พฤศจิกายน 2018  49,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Japan รายละเอียด
เดินทาง : 20 - 28 ตุลาคม 2018
INSIDE 53999 THB OCEAN VIEW 55999 THB

cruise | 9 วัน 7 คืน
53,999 THBราคาเริ่มต้น
นำท่านล่องเรือสุดหรู เส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี นำท่านเดินทางสู่โตเกียว–โกเบ–ปูซาน เกาหลี ซะเซะโบะ ชิงงุ วากายาม่า โตเกียว นำท่านชมเมืองท่า “โกเบ” เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ เที่ยว “ปูซาน” เมืองท่าที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้ ชมวิวทะเล “ซะเซะโบะ” เมืองท่าที่ใหญ่อันดับสองของจังหวัดนามาซากิ เยือนเมืองชิงงุ จังหวัดวากายาม่า ที่ติดอันดับต้นๆของการมาแสวงบุญของชาวญี่ปุ่น
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
22 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
01 - 08 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
06 - 13 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2018  54,900 THB
30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2018  54,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  62,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – มอสโคว์ – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ – อำรบัท พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภณั ฑอ์ำรเ์มอรร์ี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ หอระฆังพระเจ้ำอีวำน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอรค์ ส สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟกี้ จตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ล่องเรือ
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  59,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB
27 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : ตุลาคม, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
14 - 22 พฤศจิกายน 2018  58,900 THB
27 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  58,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ กลำสโกว์ กลำสโกว์ มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ เอดินเบอระ ปรำสำทเอดินเบอระ– วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน ยอร์ค มหำวิหำรยอร์ค แมนเชสเตอร์ สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บำ้นเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ คำร์ดิฟฟ บำธ โรงอำบน ้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์ ลอนดอน
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  60,200 THB

maldives | 4 วัน 3 คืน
62,800 THBราคาเริ่มต้น
Promotion สุดพิเศษ เพียงจองภายในเดือนกันยายน รับส่วนลดทันที 5,000 บาทต่อท่าน หรือ เลือกรับสิทธิ upgrade ห้องฟรี!!!! พิเศษยิ่งกว่า กับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางโดย Seaplane จากสนามบินสู่ที่พัก อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เดินทาง : พฤศจิกายน,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
01 - 30 พฤศจิกายน 2018  72,700 THB
01 - 20 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  72,700 THB

maldives | 4 วัน 3 คืน
67,000 THBราคาเริ่มต้น
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วย Seaplane จากสนามบินสู่ที่พัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางน้ำทะเลใส ฟ้าสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆให้เลือกเล่นมากมาย
เดินทาง : พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : Egypt Air รายละเอียด
egypt | 10 วัน 7 คืน
71,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศอียิปต์ด้วยสายการบิน Egyptair นำท่านเที่ยวชมปิรามิดกีซาร์ สุสานฟาโรห์ พิเศษ!! ล่องเรือชมทิวทัศน์ แม่น้ำไนล์
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
america | 9 วัน 6 คืน
99,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศอเมริกาด้วยสายการบิน Cathay Pacific นำท่านเที่ยวซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ เฟรสโน ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน สกายวอร์ค ลอสแองเจลิส ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
america | 10 วัน 7 คืน
109,499 THBราคาเริ่มต้น
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า พักโรงแรม 4 ดาว วิวน้ำตกทุกห้อง ร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
america | 10 วัน 7 คืน
139,000 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศอเมริกา ด้วยสายการบิน Cathay Pacific นำท่านเที่ยวนิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท – ย่านฟิฟธ์อเวนิว – Woodbury Outlet – แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิทโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า – ทานอาหารบน Skylon – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น – Outlet
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : Cathay Pacific รายละเอียด
canada | 12 วัน 9 คืน
169,000 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศแคนาดาด้วยสายการบิน Cathay Pacific นำท่านเที่ยว แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์ – วิกตอเรีย – สวน บูชาร์ด – คัลการี – บานฟ์ – น้ำตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี – ควิเบก – น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet
เดินทาง : ตุลาคม,