ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 64 views

ปฎิทินแสดงวันเดินทาง

มิถุนายน 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
 6
16,888
 7
19,888
8
9
10
11
12
 13
19,888
 14
19,888
 15
19,888
16
17
18
19
 20
18,888
 21
19,888
 22
19,888
23
24
25
26
 27
19,888
 28
19,888
 29
19,888
30
กรกฎาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
0
1
2
 3
19,888
4
5
 6
19,888
7
8
9
 10
19,888
11
12
 13
19,888
14
15
16
อาสาฬหบูชา
17
เข้าพรรษา
18
 19
19,888
 20
20,888
21
22
23
24
25
 26
20,888
 27
20,888
28
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
29
 30
19,888
สิงหาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
22,888
11
12
แม่แห่งชาติ
 13
22,888
 14
22,888
 15
22,888
16
 17
22,888
 18
22,888
19
20
21
22
 23
22,888
 24
22,888
25
 26
22,888
27
28
29
 30
22,888
 31
22,888
กันยายน 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 13
20,888
 14
20,888
15
16
17
18
 19
20,888
20
 21
20,888
22
23
24
 25
20,888
 26
20,888
27
28
29
30
พฤษภาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
แรงงาน
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
19,888
 11
19,888
 12
20,888
13
14
15
16
17
 18
20,888
19
 20
20,888
วิสาขบูชา
 21
19,888
22
 23
20,888
 24
20,888
 25
20,888
 26
19,888
27
28
29
30
 31
20,888

รายละเอียดวันเดินทาง

ที่เดินทางราคา
1 08 - 12 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
2 09 - 13 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน16,888 THB จอง
3 10 - 14 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
4 11 - 15 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
5 12 - 16 พฤษภาคม 2019 หยุด 1 วัน20,888 THB จอง
6 13 - 17 พฤษภาคม 2019 19,888 THB จอง
7 14 - 18 พฤษภาคม 2019 หยุด 1 วัน20,888 THB จอง
8 15 - 19 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
9 17 - 21 พฤษภาคม 2019 วิสาขบูชา หยุด 3 วัน20,888 THB จอง
10 18 - 22 พฤษภาคม 2019 วิสาขบูชา หยุด 3 วัน20,888 THB จอง
11 20 - 24 พฤษภาคม 2019 วิสาขบูชา หยุด 1 วัน20,888 THB จอง
12 21 - 25 พฤษภาคม 2019 หยุด 1 วัน19,888 THB จอง
13 22 - 26 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
14 23 - 27 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
15 24 - 28 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
16 25 - 29 พฤษภาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
17 26 - 30 พฤษภาคม 2019 หยุด 1 วัน19,888 THB จอง
18 27 - 31 พฤษภาคม 2019 20,888 THB จอง
19 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2019 หยุด 1 วัน19,888 THB จอง
20 29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
21 30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
22 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
23 01 - 05 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
24 06 - 10 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน16,888 THB จอง
25 07 - 11 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
26 08 - 12 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
27 13 - 17 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
28 14 - 18 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
29 15 - 19 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
30 20 - 24 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน18,888 THB จอง
31 21 - 25 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
32 22 - 26 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
33 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
34 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
35 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
36 03 - 07 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
37 06 - 10 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
38 10 - 14 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
39 13 - 17 กรกฎาคม 2019 เข้าพรรษา หยุด 4 วัน19,888 THB จอง
40 19 - 23 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
41 20 - 24 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
42 26 - 30 กรกฎาคม 2019 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
43 27 - 31 กรกฎาคม 2019 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
44 30 - 30 กรกฎาคม 2019 19,888 THB จอง
45 03 - 07 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
46 07 - 11 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
47 08 - 12 สิงหาคม 2019 แม่แห่งชาติ หยุด 3 วัน25,888 THB จอง
48 10 - 14 สิงหาคม 2019 แม่แห่งชาติ หยุด 3 วัน22,888 THB จอง
49 13 - 17 สิงหาคม 2019 หยุด 1 วัน22,888 THB จอง
50 14 - 18 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
51 15 - 19 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
52 17 - 21 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
53 18 - 22 สิงหาคม 2019 หยุด 1 วัน22,888 THB จอง
54 23 - 27 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
55 24 - 28 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
56 26 - 30 สิงหาคม 2019 22,888 THB จอง
57 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
58 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน22,888 THB จอง
59 06 - 10 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
60 07 - 11 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
61 13 - 17 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
62 14 - 18 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
63 19 - 23 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
64 21 - 25 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
65 25 - 29 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง
66 26 - 30 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน20,888 THB จอง


โปรแกรมเดินทาง

แชร์ให้เพื่อน

ตรงวันหยุด

วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

รายละเอียด

  • Code : PKJP012
  • เริ่มต้น 16,888 บาท
  • รวมที่พัก 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Air AsiaX

ให้คำปรึกษา - ติดต่อ - สอบถาม

โทรเลย (Office)

02-683-2928

02-683-2929

02-683-2937

02-683-2938

095-204-2959

ยอดฮิตแนะนำ

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

เริ่มต้น 25,888 บาท | 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

OSAKA JAPAN ALPS 5D3N

เริ่มต้น 23,888 บาท | 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

TOKYO FUJI PINKMOSS 5D3N

เริ่มต้น 29,888 บาท | 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6D4N (XJ)

เริ่มต้น 29,888 บาท | 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ตรงกับวันหยุดได้ที่นี่ ทางบริษัทได้คัดสรรมาให้เป็นอย่างดี

ทัวร์ญี่ปุ่น เน้นวันหยุด 2019

# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4D3N (XJ) 4 วัน 3 คืนPKJP024 18,900.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น OKYO FUJI 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP0019 19,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP032 26,888.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืนPKJP030 26,999.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP023 29,888.- ดูรายละเอียด
8 ทัวร์ญี่ปุ่น Lite Flower Park & Fuji Pink Moss 6D4N 6 วัน 4 คืนPKJP004 53,900.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6วัน4คืน(NH) 6 วัน 4 คืนPKJP003 34,900.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4D3N (XJ) 4 วัน 3 คืนPKJP024 18,900.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAITAMA 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP033 22,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N 5 วัน 4 คืนPKJP009 23,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Pink Moss Wisteria 5D3N 5 วัน 3 คืนPKJP035 24,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP032 26,888.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP023 29,888.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1 6 MAY (TG) 6 วัน 4 คืนPKJP001 49,999.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP036 26,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) 5D 3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP008 23,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) 5D 3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP008 23,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4D3N (XJ) 4 วัน 3 คืนPKJP024 18,900.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น OKYO FUJI 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP0019 19,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP032 26,888.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืนPKJP030 26,999.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP023 29,888.- ดูรายละเอียด
8 ทัวร์ญี่ปุ่น Lite Flower Park & Fuji Pink Moss 6D4N 6 วัน 4 คืนPKJP004 53,900.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6วัน4คืน(NH) 6 วัน 4 คืนPKJP003 34,900.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด

Copyrights © 2017-2019 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved