ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 186 views

ปฎิทินแสดงวันเดินทาง

ตุลาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
25,888
 11
28,888
 12
28,888
 13
28,888
คล้ายสวรรคต ร.9
 14
28,888
 15
25,888
 16
25,888
 17
25,888
 18
25,888
 19
25,888
 20
25,888
 21
25,888
 22
25,888
 23
25,888
ปิยมหาราช
 24
25,888
 25
25,888
 26
25,888
27
28
29
30
31
พฤษภาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
แรงงาน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
วิสาขบูชา
21
22
23
24
 25
19,999
 26
19,999
27
 28
19,999
 29
19,999
 30
19,999
 31
19,999
มิถุนายน 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
 7
19,999
8
9
10
11
12
13
 14
19,888
 15
19,999
16
17
18
19
20
 21
19,999
 22
19,999
23
24
25
26
27
 28
19,999
29
30
31
กรกฎาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
0
1
2
3
4
 5
19,999
6
7
8
9
10
11
 12
26,888
 13
26,888
14
15
16
อาสาฬหบูชา
17
เข้าพรรษา
18
 19
26,888
 20
26,888
21
22
23
24
25
 26
26,888
 27
26,888
28
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
29
30
31
สิงหาคม 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 2
26,888
3
4
5
6
7
8
 9
26,888
 10
26,888
11
12
แม่แห่งชาติ
13
14
15
 16
19,999
 17
19,999
18
19
20
21
22
 23
19,999
 24
19,999
25
26
27
28
29
 30
19,999
 31
19,999
กันยายน 2019
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
 6
19,999
7
8
9
10
11
12
 13
19,999
 14
19,999
15
16
17
18
19
 20
19,999
 21
19,999
22
23
24
25
26
 27
19,999
 28
19,999
29
30
31

รายละเอียดวันเดินทาง

ที่เดินทางราคา
2 26 - 30 พฤษภาคม 2019 หยุด 1 วัน19,999 THB จอง
3 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2019 หยุด 1 วัน19,999 THB จอง
4 29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
5 30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
6 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
7 01 - 05 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
8 07 - 11 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
9 08 - 12 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
10 14 - 18 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,888 THB จอง
11 15 - 19 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
12 21 - 25 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
13 22 - 26 มิถุนายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
14 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
15 05 - 09 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
16 06 - 10 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
17 12 - 16 กรกฎาคม 2019 อาสาฬหบูชา หยุด 3 วัน26,888 THB จอง
18 13 - 17 กรกฎาคม 2019 เข้าพรรษา หยุด 4 วัน26,888 THB จอง
19 19 - 23 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
20 20 - 24 กรกฎาคม 2019 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
21 26 - 30 กรกฎาคม 2019 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
22 27 - 31 กรกฎาคม 2019 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
23 02 - 06 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
24 03 - 07 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน26,888 THB จอง
25 09 - 13 สิงหาคม 2019 แม่แห่งชาติ หยุด 3 วัน26,888 THB จอง
26 10 - 14 สิงหาคม 2019 แม่แห่งชาติ หยุด 3 วัน26,888 THB จอง
27 16 - 20 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
28 17 - 21 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
29 23 - 27 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
30 24 - 28 สิงหาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
31 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
32 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
33 06 - 10 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
34 07 - 11 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
35 13 - 17 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
36 14 - 18 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
37 20 - 24 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
38 21 - 25 กันยายน 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
39 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
40 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน19,999 THB จอง
41 01 - 05 ตุลาคม 2019 หยุด 1 วัน25,888 THB จอง
42 02 - 06 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
43 03 - 07 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
44 04 - 08 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
45 05 - 09 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
46 06 - 10 ตุลาคม 2019 หยุด 1 วัน25,888 THB จอง
47 07 - 11 ตุลาคม 2019 25,888 THB จอง
48 08 - 12 ตุลาคม 2019 หยุด 1 วัน25,888 THB จอง
49 09 - 13 ตุลาคม 2019 คล้ายสวรรคต ร.9 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
50 10 - 14 ตุลาคม 2019 คล้ายสวรรคต ร.9 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
51 11 - 15 ตุลาคม 2019 คล้ายสวรรคต ร.9 หยุด 2 วัน28,888 THB จอง
52 12 - 16 ตุลาคม 2019 คล้ายสวรรคต ร.9 หยุด 2 วัน28,888 THB จอง
53 13 - 17 ตุลาคม 2019 คล้ายสวรรคต ร.9 หยุด 1 วัน28,888 THB จอง
54 14 - 18 ตุลาคม 2019 28,888 THB จอง
55 15 - 19 ตุลาคม 2019 หยุด 1 วัน25,888 THB จอง
56 16 - 20 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
57 17 - 21 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
58 18 - 22 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
59 19 - 23 ตุลาคม 2019 ปิยมหาราช หยุด 3 วัน25,888 THB จอง
60 20 - 24 ตุลาคม 2019 ปิยมหาราช หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
61 21 - 25 ตุลาคม 2019 ปิยมหาราช หยุด 1 วัน25,888 THB จอง
62 22 - 26 ตุลาคม 2019 ปิยมหาราช หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
63 23 - 27 ตุลาคม 2019 ปิยมหาราช หยุด 3 วัน25,888 THB จอง
64 24 - 28 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
65 25 - 29 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง
66 26 - 30 ตุลาคม 2019 หยุด 2 วัน25,888 THB จอง

โปรแกรมเดินทาง

แชร์ให้เพื่อน

ตรงวันหยุด

วันคล้ายสวรรคต ร.9 วันปิยมหาราช วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

  • Code : PKJP038
  • เริ่มต้น 19,888 บาท
  • รวมที่พัก 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Lion Air

ให้คำปรึกษา - ติดต่อ - สอบถาม

โทรเลย (Office)

02-683-2928

02-683-2929

02-683-2937

02-683-2938

095-204-2959

ยอดฮิตแนะนำ

Hokkaido Lavender 5D3N (XJ)

เริ่มต้น 19,888 บาท | 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL)

เริ่มต้น 19,888 บาท | 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

Tokyo Fuji 5D3N (XJ)

เริ่มต้น 16,888 บาท | 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) 5D 3N (XJ)

เริ่มต้น 23,888 บาท | 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ตรงกับวันหยุดได้ที่นี่ ทางบริษัทได้คัดสรรมาให้เป็นอย่างดี

ทัวร์ญี่ปุ่น เน้นวันหยุด 2019

# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น PKJP026_TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP026 19,999.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น PKJP026_TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP026 19,999.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืนPKJP047 26,999.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO HOT HOT 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืน PKJP048 27,999.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6วัน4คืน(NH) 6 วัน 4 คืนPKJP003 34,900.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Kawagoe Tokyo (Kitain Karuizawa Harajuku) 6วัน4คืนPKJP056 34,900.- ดูรายละเอียด
8 ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Fuji Tokyo (Kamakura Daibutsu) 6วัน4คืนPKJP052 34,900.- ดูรายละเอียด
9 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP027 16,999.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น PKJP026_TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP026 19,999.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืนPKJP047 26,999.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO HOT HOT 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืน PKJP048 27,999.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER 5D3N (TG) 5 วัน 3 คืนPKJP045 42,999.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP027 16,999.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP036 26,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) 5D 3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP008 23,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ ) 6 วัน 4 คืนPKJP040 26,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP042 29,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN 6D4N (TG) 6 วัน 4 คืนPKJP022 35,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Autumn) 5D 3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP008 23,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ ) 6 วัน 4 คืนPKJP040 26,888.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N (XJ) 6 วัน 4 คืนPKJP042 29,888.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN 6D4N (TG) 6 วัน 4 คืนPKJP022 35,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น PKJP026_TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP026 19,999.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด
# รายการทัวร์จำนวนรหัสทัวร์ราคาสายการบิน
1 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5D3N (XJ) 5 วัน 3 คืนPKJP012 16,888.- ดูรายละเอียด
2 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N (SL) 5 วัน 3 คืนPKJP038 19,888.- ดูรายละเอียด
3 ทัวร์ญี่ปุ่น PKJP026_TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N (XW) 5 วัน 3 คืน PKJP026 19,999.- ดูรายละเอียด
4 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืนPKJP047 26,999.- ดูรายละเอียด
5 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA TOKYO HOT HOT 6D4N (XW) 6 วัน 4 คืน PKJP048 27,999.- ดูรายละเอียด
6 ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6วัน4คืน(NH) 6 วัน 4 คืนPKJP003 34,900.- ดูรายละเอียด
7 ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Kawagoe Tokyo (Kitain Karuizawa Harajuku) 6วัน4คืนPKJP056 34,900.- ดูรายละเอียด
8 ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Fuji Tokyo (Kamakura Daibutsu) 6วัน4คืนPKJP052 34,900.- ดูรายละเอียด
9 ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER 6D4N (TG 6 วัน 4 คืนPKJP011 38,888.- ดูรายละเอียด

Copyrights © 2017-2019 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved